Analizy Pasażer Wydarzenia

Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem 2020 r. [RANKING]

Najpopularniejszym dworcem kolejowym w Polsce w 2020 r. był dworzec Wrocław Główny. To właśnie tam odnotowano największą liczbę podróżnych – skorzystało z niego 12,4 mln pasażerów, czyli średnio 1,4 tys. na godzinę. Na kolejnych miejscach uplasowała się stacja Poznań Główny (12 mln osób) oraz Warszawa Wschodnia (9,4 mln).

Fot. Commons WIkimedia

Na podium nie znalazła się tym razem Warszawa Centralna. Wymiana pasażerska, w porównaniu z 2019 r., spadła tam o 53 proc.Stacja ta związana jest z ruchem dalekobieżnym, który szczególnie w początkowej fazie pandemii COVID-19 był znacznie ograniczony.

Udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 42,7% wymiany pasażerskiej ogółem.

Na stacji Wrocław Główny średnia liczba zatrzymań pociągów wynosiła w ciągu godziny 15,2 – średnio przy każdym zatrzymaniu wysiadało ze składu 93 pasażerów.

Średnia liczba pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie dla 10 największych stacji to 56 osób na jedno zatrzymanie.

Pandemia COVID-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów – dodaje Ignacy Góra.

 

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 14 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia, Katowice, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Gdynia Główna, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszków, Gdańsk Główny, Warszawa Wileńska. Dobowa wymiana pasażerska na poziomie między 1 tys. a 10 tys. pasażerów miała miejsce na 228 stacjach. Stacją najbliżej progu 10 tys. dobowej wymiany był Szczecin Główny, zaś przedział zamyka stacja Biskupice Wielkopolskie, która zajmuje 242 miejsce w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej. W przypadku 242 stacji liczba pasażerów była większa niż 1000 osób dziennie i na nich odbywało się 75,4% całej wymiany pasażerskiej w Polsce. Na 65 stacjach na których dobowa wymiana pasażerska przekraczała 1 tys., podróżni korzystali z usług jednego przewoźnika lub udział innych przewoźników nie przekraczał 3%.

Wśród mniejszych ośrodków miejskich w obszarach aglomeracyjnych kolej miała istotne znaczenie w realizowaniu potrzeb transportowych mieszkańców. Stąd też bardzo wysoki poziom wymiany pasażerskiej na stacjach znajdujących się w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Redzie, Rumii, Skierniewicach, Tłuszczu, Wejherowie oraz Żyrardowie. Główne stacje w tych miejscowościach znajdują się w pierwszej 50 stacji o największej wymianie pasażerskiej, pomiędzy stacjami największych polskich miast.

Dodaj komentarz