Analizy

Przyspieszenie inwestycyjne

Przekazanie środków unijnych przez samorządy do PKP PLK ma usprawnić podróżowanie na lokalną skalę. 4,5 mld zł ze środków unijnych pochodzących z regionalnych programów operacyjnych (RPO) powinno zostać rozliczone do 2023 r.

W praktyce tą kwotą nie dysponuje PKP PLK, ale samorządy, jednakże zadania inwestycyjne są przekazywane do tej spółki. Tym samym marszałkowie województw zlecają PKP PLK rewitalizację linii kolejowych. To zaś doprowadzić ma do sytuacji, w której poprawie ulegnie podróżowanie na skalę lokalną. PKP PLK planuje zatem: • Wdrożenie w życie umowy na blisko 180 mln zł dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 210 – Szczecinek – Runowo. Po zakończeniu prac pociągi mają jeździć z prędkością 120 km/h. • Budowę linii kolejowej nr 582 pomiędzy stacjami Czarnca i Włoszczowa – Północ o wartości 43 mln zł. Ten odcinek ma połączyć dwie linie: nr 61 i nr 4. Pociągi pasażerskie mają w tym rejonie poruszać się z prędkością do 100 km/h, a towarowe – 80 km/h. Na inwestycje pieniądze mają pochodzić z RPO woj. świętokrzyskiego.
• Rewitalizacje linii kolejowej nr 287 na odcinku Opole – Nysa. Wartość to prawie 105 mln zł. Fundusze przekazał samorząd województwa opolskiego z RPO. Prędkość pociągów ma tutaj wzrosnąć do 120 km/h.
• Prace na linii nr 25 pomiędzy Dębicą, Mielcem oraz Padew Narodową za kwotę 100 mln zł.
• Rewitalizację linii nr 59 od Chryzanowa do granicy państwowej z Białorusią za kwotę 37 mln zł.
Remont linii nr 49 z Łomży do Śniadowa. Kwota 36 mln zł.
PKP PLK planuje zatem podpisanie w 2018 roku 23 umów na realizację projektów z funduszy RPO o wartości ponad 1,8 mld zł. W 2019 ma to być 14 umów za 1,2 mld zł, a 2020 r. umowy za ćwierć miliarda złotych.

Zaznaczyć trzeba, że na liście podstawowej RPO znajduje się 51 projektów w 16 województwach, chociaż to tylko jedno ze źródeł unijnych pieniędzy dla kolei.

RK

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz