Aktualności

Prezydent podpisał ustawę “Dostępność Plus”

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

To główne zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którą 14 sierpnia podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju:
– Jeśli chodzi o równość szans i dostęp do instytucji publicznych nie godzimy się na podział na „sprawnych” i „niepełnosprawnych”. Każdy ma prawo do równego traktowania, dlatego podmioty publiczne będą miały obowiązek dostosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Nasza ustawa daje też narzędzia, które w tym pomogą.

 

Celem ustawy jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych – urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów. Aby to osiągnąć, w ustawie zapisano kilka rozwiązań, między innymi:

  • zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w instytucjach publicznych (na przykład brak barier architektonicznych, właściwe oznakowanie, dostępne strony internetowe)
  • Fundusz Dostępności, którego środki mają być przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami (między innymi montaż wind w budynkach wielorodzinnych)
  • umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności, która będzie mogła poskutkować nawet nałożeniem grzywny na instytucję publiczną
  • koordynację inicjatyw prodostępnościowych – ze strony rządu koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, którego ma wspierać Rada Dostępności wzorowana na amerykańskiej Access Board
  • szansę zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Inwestycji i Rozwoju:
– Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności.

 

MD