global Wydarzenia

Program Gateway – wymiana mostu Portal Bridge z 1910 roku

Portal Bridge, czyli most portalowy postawiony w 1910 roku nad rzeką Hackensack to obiekt należący i obsługiwany przez Amtrak. Jego przepustowość wynosi około 450 pociągów dziennie. Przy wieku oraz stanie technicznym mostu stanowi ogromne obciążenie. Firma STV, odpowiedzialna za prace architektoniczno-budowlane poinformowała oficjalnie, że doszło w ostatnim czasie do podpisania umowy o dofinansowanie prac ze środków zarezerwowanych w ramach Programu Gateway.

Fot. NJTScottMaas - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99393020
Fot. NJTScottMaas – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99393020

Co czeka most Portal Bridge?

112-letni most Portal Bridge, chociaż godny podziwu ze względu na długą eksploatację, z roku na rok sprawia coraz więcej problemów technicznych, których rozwiązywanie nie jest już ani opłacalne, ani do końca bezpieczne.