global Wydarzenia

Program Gateway – wymiana mostu Portal Bridge z 1910 roku

Portal Bridge, czyli most portalowy postawiony w 1910 roku nad rzeką Hackensack to obiekt należący i obsługiwany przez Amtrak. Jego przepustowość wynosi około 450 pociągów dziennie. Przy wieku oraz stanie technicznym mostu stanowi ogromne obciążenie. Firma STV, odpowiedzialna za prace architektoniczno-budowlane poinformowała oficjalnie, że doszło w ostatnim czasie do podpisania umowy o dofinansowanie prac ze środków zarezerwowanych w ramach Programu Gateway.

Fot. NJTScottMaas - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99393020
Fot. NJTScottMaas – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99393020

Co czeka most Portal Bridge?

112-letni most Portal Bridge, chociaż godny podziwu ze względu na długą eksploatację, z roku na rok sprawia coraz więcej problemów technicznych, których rozwiązywanie nie jest już ani opłacalne, ani do końca bezpieczne.

Pod kątem użytkowania obiekt przestał być wystarczająco funkcjonalny względem potrzeb przewoźnika, jakim jest Amtrak. Uwagę zwraca przede wszystkim konieczność znacznego zwolnienia pociągów przejeżdżających przez most. Obecnie maksymalna prędkość to 60 mil na godzinę (niecałe 100 kilometrów na godzinę). Ze względu na swoją konstrukcję i dość nisko zamontowane belki wykonawca będzie często otwierał most, by umożliwić przepływanie statków. To dodatkowo zawiesza na pewien czas ruch kolejowy.

Problematyczne okazuje się także zamykanie Portal Bridge – co kilka takich procesów dochodzi do awarii, podczas której szyny nie układają się prawidłowo na swoich miejscach. Konieczne jest wówczas ręczne dopasowywanie torowiska, niekiedy nawet z użyciem młotów kowalskich. Roczny koszt konserwacji mostu portalowego to kwota kilku milionów dolarów.

W związku z wiekiem Portal Bridge oraz problematyczną eksploatacją tego zabytkowego już mostu podjęto decyzję o jego wymianie. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 1,5 miliarda dolarów możliwe jest postawienie nowego, dwutorowego mostu kolejowego. W dniu 1 sierpnia 2022 roku wmurowano kamień węgielny pod jego budowę.

W pierwszych planach zakładano, że powstaną aż dwa dwutorowe mosty: północny i południowy. Bieżąca inwestycja obejmie jednak póki co tylko pierwszy obiekt, dla drugiego nie opracowano jeszcze ostatecznego projektu. Północny most portalowy zostanie oddany do użytku prawdopodobnie w 2025 roku (pierwszy tor). Drugą nitkę wykonawca planuje uruchomić w drugiej połowie 2026 roku. Natomiast cała inwestycja północna zamknięta zostanie w 2027 roku.

Dodaj komentarz