Inwestycje Publikacje Firm

Przetwornice statyczne – niezbędne wyposażenie nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Nowoczesna kolej, a w szczególności cała jej infrastruktura, jest zasilana energią elektryczną. Urządzenia infrastruktury kolejowej muszą mieć zapewnioną dostawę energii do poszczególnych obwodów w taki sposób, aby zasilane energią elektryczną urządzenia kolejowe mogły funkcjonować w sposób nieprzerwany. Ryzyko wystąpienia awarii skutkującej długotrwałym brakiem zasilania, jest relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym systemie energetycznym.

Aby energia elektryczna o odpowiednich parametrach mogła docierać w sposób ciągły i nieprzerwany do wszystkich zainstalowanych odbiorników, niezbędne jest stosowanie zasilania awaryjnego opartego o dedykowane do tego celu przetwornice statyczne. Przetwornice do zasilania systemów kolejowych, produkowane przez firmę ENIKA to urządzenia, które nie tylko dostosowują parametry prądu i napięcia do wartości wymaganych przez odbiorniki, ale również gwarantują bezpieczeństwo całego systemu, który w pewnym stopniu chronią przed skutkami przepięć czy zwarć.

W celu zapewnienia ciągłości pracy urządzeń infrastruktury kolejowej, ENIKA oferuje przetwornicę statyczną typu ENI-PSZ3000-26/AC-DC, która jest dedykowana do zasilania urządzeń przytorowych.

Przetwornica ENI-PSZ3000-26/AC-DC ma konstrukcję stalową przystosowaną do zabudowy w wydzielonej przestrzeni rozdzielni elektrycznej lub dedykowanym do tego celu kontenerze umieszczonym w przestrzeni przytorowej. Całe wyposażenie elektryczne i energoelektroniczne przetwornicy jest zabudowane w wytrzymałej mechanicznie szafie aparatowej.