global Inwestycje Wydarzenia

Solarna wykolejnica – nowe rozwiązanie z Wielkiej Brytanii

Brytyjska firma Zonegreen Limited z Sheffield specjalizuje się produktach związanych z bezpieczeństwem na kolei i właśnie wprowadziła na rynek innowacyjną wykolejnicę, zasilaną energią słoneczną.

Firma opracowała sposób zintegrowania energii odnawialnej z wykolejnicami zasilanymi energią elektryczną. Celami, które przyświecały temu produktowi było podniesienie bezpieczeństwa kolejarzy odpowiedzialnych za obsługę wykolejnic, wyeliminowanie konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej do odległych lokalizacji i związanych z tym kosztów oraz zmniejszenie udziału energii pochodzącej z sieci.

Christian Fletcher, dyrektor techniczny firmy Zonegreen, powiedział:

– Rada Bezpieczeństwa i Standardów Kolejowych zgłosiła wzrost poważnych obrażeń podczas korzystania z urządzeń w swoich danych na rok 2019/20. Pokazuje to, że należy zrobić więcej, aby chronić personel kolejowy, a my uważamy, że ręczne wykolejnice stanowią dużą część tego problemu. Rozwiązując problem zasilania ich energią elektryczną, mamy nadzieję, że nasze solarne wykolejnice naprawdę znajdą oddźwięk wśród operatorów, oferując korzyści w zakresie bezpieczeństwa i operatywności.

 

Nowy, zasilany energią słoneczną produkt umożliwia modernizację przestarzałych ręcznych wykolejnic bez konieczności instalowania kosztownej infrastruktury. Jednocześnie zapewnia pracownikom taki sam poziom ochrony przed zagrożeniami jak wersja zasilana tradycyjnie.