global Inwestycje Wydarzenia

Solarna wykolejnica – nowe rozwiązanie z Wielkiej Brytanii

Brytyjska firma Zonegreen Limited z Sheffield specjalizuje się produktach związanych z bezpieczeństwem na kolei i właśnie wprowadziła na rynek innowacyjną wykolejnicę, zasilaną energią słoneczną.

Firma opracowała sposób zintegrowania energii odnawialnej z wykolejnicami zasilanymi energią elektryczną. Celami, które przyświecały temu produktowi było podniesienie bezpieczeństwa kolejarzy odpowiedzialnych za obsługę wykolejnic, wyeliminowanie konieczności prowadzenia instalacji elektrycznej do odległych lokalizacji i związanych z tym kosztów oraz zmniejszenie udziału energii pochodzącej z sieci.

Christian Fletcher, dyrektor techniczny firmy Zonegreen, powiedział:

– Rada Bezpieczeństwa i Standardów Kolejowych zgłosiła wzrost poważnych obrażeń podczas korzystania z urządzeń w swoich danych na rok 2019/20. Pokazuje to, że należy zrobić więcej, aby chronić personel kolejowy, a my uważamy, że ręczne wykolejnice stanowią dużą część tego problemu. Rozwiązując problem zasilania ich energią elektryczną, mamy nadzieję, że nasze solarne wykolejnice naprawdę znajdą oddźwięk wśród operatorów, oferując korzyści w zakresie bezpieczeństwa i operatywności.

 

Nowy, zasilany energią słoneczną produkt umożliwia modernizację przestarzałych ręcznych wykolejnic bez konieczności instalowania kosztownej infrastruktury. Jednocześnie zapewnia pracownikom taki sam poziom ochrony przed zagrożeniami jak wersja zasilana tradycyjnie.

Wykolejnica jest elementem systemu urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego. Stosuje się je na torach bocznych do ochrony drogi przebiegu pociągów i manewrów przed najechaniem taboru z toru bocznego, gdy nie jest możliwe zastosowanie rozjazdu ochronnego, albo zastosowanie go nie jest uzasadnione ekonomicznie. Ręczne wykolejnice ważą około 25 kg, są zdejmowane i nakładane za pośrednictwem pędni. Ich wielokrotna obsługa wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia urazów związanych z powtarzającym się napięciem. Są one również często mokre lub zaolejone, co zwiększa ryzyko przytrzaśnięcia dłoni i palców, a ponadto znajdują się na niskim poziomie, co wymaga kucania przed jadącym pojazdem, gdzie obsługujący je są poza zasięgiem wzroku maszynisty. W związku z takim ryzykiem w Wielkiej Brytanii powszechnie stosowane są wykolejnice elektryczne z napędem. Jednak pomimo powszechnego stosowania wariantu zasilanego elektrycznie, ręczne wykolejnice są nadal spotykane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Koszt doprowadzenia zasilania i ochrony do odległych miejsc, w których można zamontować ręczne wykolejnice, jest często zaporowy przy rozważaniu instalacji zasilanej alternatywy.

Dodaj komentarz