Publikacje Firm Raport z Polski

Split payment w 2021 roku – czyli dla kogo obowiązek, a dla kogo przywilej?

Mechanizm podzielonej płatności nie jest nowym obowiązkiem, ale ciągle jednak generuje wśród przedsiębiorców wątpliwości i problemy praktyczne.

Pytania czy mogę w tym systemie płacić mniejsze kwoty niż powyżej 15.000 zł, czy wręcz stwierdzenia służb księgowych niektórych firm, iż do kwoty granicznej nie wolno stosować mechanizmu podzielonej płatności zwanego split paymentem, są niestety codziennością.

W tej sytuacji na samym wstępie tego artykułu należy jednoznacznie stwierdzić, że Split payment jest dozwolony dla każdej kwoty, a obowiązek stosowania powstaje po prostu po przekroczeniu 15 tys. zł.

Przypomnieć więc należy, iż obowiązek zapłaty na zasadach płatności podzielonej powstaje, gdy zostaną spełnione łącznie 3 warunki:

• wartość brutto należności na fakturze przekracza 15 000 zł,
• choć jedna pozycja na fakturze to towar lub usługa wrażliwa (określona w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
• sprzedawca i nabywca są płatnikami podatku VAT.

Co ważne obowiązek opłacenia usługi na zasadach mechanizmu podzielonej płatności dotyczy towarów i usług wrażliwych, które są określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Istnieją wręcz całe branże, które mają obowiązek stosowania split payment w każdej sytuacji dla wszystkich swoich transakcji. Niektóre branże są jakby z automatu objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. I tak są to między innymi następujące branże:

• paliwowa,
• budowlana,
• węglowa,
• stalowa,
• metale niezależne i recykling,
• elektroniczna,
• części samochodowe (szeroko rozumiane pojazdy silnikowe).