Tramwaje

Sprzedaż biletów MPK spada. Wrocław liczy pierwsze straty

Fot. MPK Wrocław / FB

W pierwszym miesiącu kwarantanny wrocławski magistrat odnotował 6,6 mln zł strat z tytułu spadku sprzedaży biletów – informuje portal tuwroclaw.pl, porównując przychody w marcu 2019 i 2020 r.

W pierwszych dniach pandemii wrocławski przewoźnik znacznie zredukował częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej. Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z maksymalną liczbą pasażerów w jednym tramwaju czy autobusie, MPK Wrocław zdecydowało o przywróceniu części linii do poprzedniego rozkładu.

Jak podkreśla Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Wydziału Transportu UM Wrocław, powrót ten będzie miał duże znaczenie przy finansowym podsumowaniu funkcjonowania komunikacji miejskiej.

– Prawdopodobnie nie odnotujemy istotnego zmniejszenia wydatków na komunikację. Natomiast można się spodziewać dalszego spadku sprzedaży biletów – komentuje dyrektorka Wydziału Transportu Urzędu Miasta.

 

Jeszcze za wcześnie, by mówić o konsekwencjach finansowych pandemii. Nie sposób też określić, jaka liczba pasażerów wróci do korzystania z komunikacji po zakończeniu okresu obostrzeń.

Znane są jednak wyniki finansowe sprzedaży biletów w marcu, czyli pierwszym miesiącu pandemii. Magistrat w tym czasie odnotował ok. 45 proc. spadek dochodu ze sprzedaży biletów, w sztukach – 57 proc. Jak informuje portal tuwroclaw, powołując się na Paulinę Tyniec-Piszcz, obserwowany jest także duży spadek sprzedaży biletów grupowych z powodu braku wycieczek. Jednak ich udział w sprzedaży całkowitej jest niewielki.

– W kwietniu przewidujemy jeszcze większe spadki – mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektorka Wydziału Transportu Urzędu Miasta.

 

Pandemia: sprzedaż biletów MPK Wrocław w liczbach

Bilety imienne (7-dniowe, 30-dniowe, 60-dniowe, 90-dniowe):
w marcu 2019 sprzedaż wynosiła ok. 83,5 tysiąca, a wartość – niecałe 7,5 mln zł
w lutym 2020 – ok 84 tys. sztuk o wartości 8,2 mln zł
w marcu 2020 – niecałe 54 tys. biletów o wartości 5,1 mln zł (sprzedaż spadła o ok. 35 proc.)

Bilety semestralne:
marzec 2019 – ok. 9,8 tys. sztuk, 1,7 mln zł
luty 2020 – ok. 12,8 tys. sztuk, 2,3 mln zł
marzec 2020 – ok. 9,4 sztuk, 1,6 mln zł

Bilety na okaziciela:
marzec 2019 – ponad 60 sztuk
luty 2020 – ponad 40 sztuk
marzec 2020 – niecałe 40 sztuk (niewielki udział, spadek o 37 proc.)

Bilety jednorazowe:
marzec 2019 – ponad 765 tys, ponad 2 mln zł
luty 2020 – ponad 884 tys. sztuk, ponad 2,4 mln zł
marzec 2020 – ponad 371 tys. sztuk, ponad 1 mln zł (spadek o ok. 50 proc.)

Bilety czasowe:
marzec 2019 – ponad 2 mln sztuk, ponad 5,2 mln zł
luty 2020 – ponad 1,8 mln zł sztuk, ponad 4,6 mln zł
marzec 2020 – ponad 853 tys. sztuk, wartość ponad 2 mln zł (spadek o ok. 60 proc.)