global

“System może zezwolić na jazdę błędnemu pociągowi”. Szwajcaria wydała alert bezpieczeństwa

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa (EPSF) opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Ostrzeżenie dotyczy możliwości wysłania zezwolenia na jazdę w systemie do błędnego pociągu. – Powodem tej sytuacji był błąd ludzki podczas utrzymania pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Do wysłania zezwolenia na jazdę do błędnego pociągu doszło w Szwajcarii dwukrotnie – 16 kwietnia 2019 r. w Flüelen oraz 27 czerwca 2019 r. w Vevey. Dzięki czujności pracowników incydenty nie miały nieszczęśliwych następstw. Pozwoliły jednak wykryć błąd w działaniu systemu ERTMS jako całości.

Zdaniem Szwajcarów, podczas procesu utrzymania pojazdów kolejowych do pokładowego systemu odometrii, służącego do pomiaru przejechanej odległości, wprowadzono błędne dane. Ani urządzenia, ani nadzór podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, błędu nie wychwyciły. W efekcie urządzenia pokładowe przekazywały dane o położeniu pociągu obarczone potencjalnie dużym błędem. Skutkowało to znaczną rozbieżnością między rzeczywistym położeniem pociągu, a informacją przekazywaną przez system.

Błąd powodował w określonych okolicznościach zatrzymanie pociągu. Następnie z powodu użycia funkcji „Release speed” i zachowania się systemu dochodziło do utraty synchronizacji między urządzeniami ERTMS i sterowania ruchem kolejowym warstwy podstawowej. Szczegółowy mechanizm zdarzenia został opisany w załączniku do alertu bezpieczeństwa z Szwajcarii.

– Należy podkreślić, że w przypadku wystąpienia podobnego problemu w Polsce, potencjalne zagrożenie mogłoby zostać wcześniej wykryte – czytamy w komunikacie Urzędu Transportu Kolejowego. – W Szwajcarii zrezygnowano całkowicie ze stosowania semaforów, z tego powodu maszyniści opierają się jedynie na wskazaniach sygnalizacji kabinowej (DMI). W polskich warunkach personel trakcyjny byłby w stanie wcześniej zauważyć niezgodność wskazań urządzeń ETCS i semaforów. Jednak opisana sytuacja pokazuje, jak niezwykle istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania urządzeń pokładowych ERTMS, a także odpowiedniego nadzoru nad działaniami wykonywanymi w procesie utrzymania przez podmiot odpowiedzialny za jego realizację.

Reklama