global

“System może zezwolić na jazdę błędnemu pociągowi”. Szwajcaria wydała alert bezpieczeństwa

Szwajcarski krajowy organ ds. bezpieczeństwa (EPSF) opublikował alert bezpieczeństwa dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Ostrzeżenie dotyczy możliwości wysłania zezwolenia na jazdę w systemie do błędnego pociągu. – Powodem tej sytuacji był błąd ludzki podczas utrzymania pojazdów kolejowych wyposażonych w ERTMS – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Do wysłania zezwolenia na jazdę do błędnego pociągu doszło w Szwajcarii dwukrotnie – 16 kwietnia 2019 r. w Flüelen oraz 27 czerwca 2019 r. w Vevey. Dzięki czujności pracowników incydenty nie miały nieszczęśliwych następstw. Pozwoliły jednak wykryć błąd w działaniu systemu ERTMS jako całości.

Zdaniem Szwajcarów, podczas procesu utrzymania pojazdów kolejowych do pokładowego systemu odometrii, służącego do pomiaru przejechanej odległości, wprowadzono błędne dane. Ani urządzenia, ani nadzór podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, błędu nie wychwyciły. W efekcie urządzenia pokładowe przekazywały dane o położeniu pociągu obarczone potencjalnie dużym błędem. Skutkowało to znaczną rozbieżnością między rzeczywistym położeniem pociągu, a informacją przekazywaną przez system.