Raport z Polski

UTK przedstawił cenniki większości zarządców infrastruktury na rozkład 2020/21

Znane są już cenniki opłat za korzystanie z infrastruktury w rozkładzie jazdy pociągów 2020/21 dla większości zarządców – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W ostatnich dniach Prezes UTK zaakceptował projekt cennika Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Toczy się postępowanie w sprawie cennika PKP SKM w Trójmieście. Pozostali zarządcy, w tym PKP PLK, zdecydowali się pobierać opłaty wg cennika obecnie obowiązującego.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zarządza trzema normalnotorowymi liniami kolejowymi: nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, nr 326 na odcinku Wrocław Zakrzów – Trzebnica oraz nowo uruchomioną linią nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski.

W rozkładzie 2020/21 stawka jednostkowa opłaty podstawowej na sieci zarządcy infrastruktury wyniesie 3,76 zł/pockm. Jest to wzrost o 7,7% w stosunku do cennika obecnie obowiązującego. Uzasadnieniem dla zmiany ceny jest uwzględnienie kosztów funkcjonowania nowej linii kolejowej nr 341. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Ośmiu zarządców infrastruktury zrezygnowało z opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia projektu nowego cennika określającego sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej dostępu do infrastruktury kolejowej i zastosowało cenniki obowiązujące w poprzednim rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Są to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Cargotor sp. z o.o., „Euroterminal Sławków” sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., TRACK TEC S.A., CTL Maczki-Bór S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Obecnie toczy się jeszcze postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika przedstawionego przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należy nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Odpowiada za zgodność z prawem  projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz