Aktualności

Szansa dla samorządów

Inauguracja programów partnerstwa publiczno-prywatnego

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju podpisały list intencyjny rozpoczynający program partnerstwa publiczno – prywatnego, którego celem jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.
List intencyjny podpisali wiceminister Witold Słowik z ramienia resortu oraz Paweł Borys, Prezes PFR a docelowo w programie weźmie udział pięć grup pilotażowych samorządów, które zostaną objęte wsparciem MIR. Samorządy, które spełnią warunki naboru otrzymają wsparcie doradcze sfinansowane w 90% przez Ministerstwo. Ponadto MIR wziął na swoje barki przeprowadzenie szkolenia dla zainteresowanych samorządów z tematyki PPP.
Natomiast Fundusz będzie poszukiwał uczestników grup pilotażowych w pięciu obszarach:

  • przebudowautrzymanie obiektów dworcowych,
  • przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
  • przebudowa/budowa i utrzymanie dróg publicznych,
  • przebudowa/budowa i utrzymanie placówek oświatowych (np. żłobki, przedszkola, szkoły),
  • przebudowa/budowa i utrzymanie obiektów infrastruktury sportowej.

Wiceminister Witold Słowik zaznaczył, że wdrażany zostaje cały zestaw działań, których celem jest rozruszanie rynku PPP. Jak dodał:
„Szkolimy, doradzamy, zmieniamy prawo. Przedwczoraj Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PPP, a dzisiaj my podpisujemy list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju, który pomaga w finansowaniu inwestycji. Wszystkie nasze działania to młot, który ma rozbić bariery stojące przed PPP: brak przetartych ścieżek, doświadczenia i relatywnie wysokie koszty doradztwa” .
Słowik podkreślił także konieczność większej otwartości samorządów na partnerstwo publiczno-prywatne. Z jednej strony zaznaczał, że rozumie iż za PPP ciągną się szkodliwe opinie z drugiej jednak uznał je za przeterminowane. Podkreślił ponadto, że:
„Dla obecnego rządu PPP jest równorzędną formą finansowania inwestycji wobec na przykład zwykłych zamówień publicznych. Często nawet bardziej się opłaca, bo zyskujemy know-how partnera prywatnego”
Największą zaletą PPP ma być sytuacja w której grupa samorządów będzie mogła przeprowadzić wspólnie jedno postępowanie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac np. budowalnych czy modernizacyjnych. Takie rozwiązanie powinno ułatwić nacisk na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w negocjacjach z przyszłymi partnerami prywatnymi. Kolejnymi korzyściami powinno być między innymi rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów oraz włączenie do postepowań mniejszych projektów za małych, aby do tej pory były przedmiotem zainteresowania strony prywatnej.
Jak wspomnieliśmy wcześniej podmiotem na którego spadła odpowiedzialność za aktywne wyszukiwanie samorządów chętnych do uczestniczenia w grupach pilotażowych będzie Polski Fundusz Rozwoju. W tym wypadku istotną rolę odegra Departament Inwestycji Samorządowych PFR (DIS), który w ciągu ostatniego roku w ramach „Pakietu dla Miast Średnich” DIS przeprowadził analizy 120 jednostek samorządu terytorialnego w celu identyfikacji ich potrzeb rozwojowych i dostępnych źródeł finansowania. Ma więc on gruntowną wiedzę na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych samorządów.
Role tego podmiotu podkreślił członek zarządu PFR Bartłomiej Pawlak, który podkreślił, że:
„W ramach swoich zadań, FIS działa na rzecz rozpowszechnienia partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu finansowania zadań publicznych przez współpracę z zainteresowanymi PPP, oferując finansowanie spółkom realizującym projekty PPP, czy wreszcie prowadząc badania rynku w zakresie potrzeb samorządów które mogą być finansowane z wykorzystaniem PPP. Udało nam się zgromadzić unikalną w Polsce wiedzę i doświadczenie, które wykorzystamy w projekcie pakietowego PPP. Warto dodać, że ta koncepcja jest już sprawdzona w PFR – gmina Krapkowice wspólnie z okolicznymi gminami przygotowała projekt PPP dotyczący utrzymania obiektów użyteczności publicznej”.
Dla PPP istotne jest także możliwość udzielania pożyczek PFR poprzez FIS. W projektach bowiem partnerzy prywatni muszą wnosić wkład własny do spółek-koncesjonariuszy, którego koszty jest stosunkowo wysoki. Pożyczki oferowane przez FIS PFR mogą częściowo zastąpić ich kapitał własny na korzystnych warunkach finansowych.
Nadmienić należy także Polski Fundusz Rozwoju jest również Partnerem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w realizacji programu „Pakiet dla miast średnich”. W tym wypadku rola Funduszu sprowadza się do prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych. W tym wypadku do PFR zgłosiło się 150 samorządów poszukujących możliwości realizacji inwestycji, a które z różnych względów nie chcą lub nie mogą się zadłużać. W tym obszarze potrzeby zgłoszono w:

  • obszarze infrastruktury drogowo-transportowej (tj.: drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe);
  • obszarze kubatura (muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola).

Ich łączna wartość wynosi w sumie ponad 5,5 mld zł.

Dodaj komentarz