Raport z Polski

Tokarka karuzelowa firmy RAFAMET wyruszy do Peru

Peru to docelowe miejsce pracy maszyny, którą w firmie RAFAMET zamówił Thyssenkrupp Industrial Solutions. Obrabiarka karuzelowa KCI 500 N już w sierpniu tego roku znajdzie się za oceanem. Zanim jednak trafi do klienta, przejdzie żmudny proces zaplanowanej w najdrobniejszych szczegółach wysyłki.

Zdjęcia: Aleksandra Dik/ Adventure Media

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej jest jednym z wiodących na świecie producentów innowacyjnych, wydajnych i wielkogabarytowych obrabiarek skrawających do metalu. RAFAMET w swojej ofercie posiada obrabiarki dla przedsiębiorstw eksploatujących tabor szynowy (tokarki nadtorowe, tokarki podtorowe, tokarki do kół, tokarki do osi, frezarki do ram wózków), szynowo-drogowe wózki manewrowe, tokarki karuzelowe, tokarki horyzontalne, frezarki bramowe, systemy informatyczne, pomiarowe i diagnostyczne.  Firma opracowuje programy technologiczne dla obróbki części na obrabiarkach CNC oraz wdraża specjalistyczne oprogramowania do stosowania w produkowanych obrabiarkach. Zakres świadczonych usług dotyczy remontów i modernizacji obrabiarek, a także obróbki mechanicznej na maszynach wielkogabarytowych.

KCI 500 N wyruszy za ocean

Dwustojakowe tokarki karuzelowe serii KCI przeznaczone są do wykonywania operacji obróbkowych w zakresie toczenia, wytaczania powierzchni cylindrycznych, stożkowych i krzywoliniowych wielkogabarytowych przedmiotów o skomplikowanych kształtach i wadze do 150 ton. Sama obrabiarka waży ok 200 ton.

– Obecnie przygotowujemy się do wysyłki obrabiarki typu KCI 500 N dla naszego kontrahenta Thyssenkrupp Industrial Solutions S.A. z przeznaczeniem do Peru. Tokarka będzie transportowana drogą lądową i morską. Pakowanie i wysyłka takiej obrabiarki oraz jej montaż  u klienta jest dużym logistycznym wyzwaniem. Biorąc pod uwagę to, że niektóre elementy tokarki mają wagę do 40 ton oraz duże wymiary. Transport  poszczególnych elementów odbędzie się w 3 skrzyniach wielkogabarytowych oraz w 8 kontenerach. Wszystko musi być zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach – mówi Krzysztof Staworzyński, Kierownik Działu Realizacji Sprzedaży w RAFAMET S.A.

 

W procesie przygotowania maszyny do wysyłki osoby odpowiedzialne Spółki z Kuźni Raciborskiej muszą przewidzieć odpowiedni dobór środków transportów, opakowań a także zabezpieczenie ładunku przed warunkami atmosferycznymi.

– Musimy także uwzględnić dobór kontenerów, mocowań na samochodach oraz na kontenerach a także to, jak będzie wyglądał przeładunek skrzyń z samochodów do kontenerów typu FLAT RACK i załadunek na statek – dodaje K. Staworzyński.

 

Decydujące znaczenie ma również miejsce instalacji tokarki.

– Należy ustalić jakimi środkami dźwigowymi dysponuje odbiorca, czy posiada miejsce na składowanie tych elementów w obrębie fundamentu na którym zainstalowana zostanie tokarka. Ważna jest także sama droga dojazdu na samo miejsce przeznaczenia. Jednym z największych wyzwań jest zgranie czasowe dostawy obrabiarki z wynajęciem urządzeń dźwigowych oraz przyjazdem naszej ekipy monterskiej, która  po dostawie towaru rozpoczyna wyładunek obrabiarki, wstawia elementy obrabiarki do fundamentu i rozpoczyna montaż – tłumaczy Krzysztof Staworzyński.

Dodaj komentarz