Analizy Przewozy towarowe

Transport towarów ze spadkiem. W tle konflikt w Ukrainie

Masa obsłużonych pociągami ładunków w roku 2023 wyniosła 231,7 mln ton i była niższa o prawie 6,8 proc. w porównaniu z 2022 r. Mniejsze spadki dotyczyły pracy przewozowej, która wyniosła 61,6 mld tonokilometrów, co jest drugim najwyższym wynikiem na przestrzeni ostatniej dekady.

W 2023 r. kolej przewiozła prawie 231,7 mln ton towarów, co oznacza, że w porównaniu z 2022 r. ich masa była niższa o 16,9 mln ton (-6,8 proc.). Mniejszy spadek rok do roku odnotowały wyniki pracy przewozowej, która wyniosła 61,6 mld tonokilometrów – o 0,9 mld tonokilometrów mniej (-1,4 proc.) niż przed rokiem. Pomimo spadków, łączna wielkość pracy przewozowej z 2023 r. to i tak drugi najwyższy wynik na przestrzeni ostatniej dekady.

Pociągi towarowe wykonały pracę eksploatacyjną na poziomie prawie 84,4 mln pociagokilometrów. To mniej o 2,7 mln (-3,1 proc.) niż w 2022 r. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła prawie 266 km, czyli o ponad 14 km więcej niż w 2022 r. Jest to zarazem najwyższa wartość średniej odległości na przestrzeni ostatnich 10 lat.

– Słabsze wyniki w transporcie towarów koleją to efekt szerokich następstw wydarzeń związanych z sytuacją w Ukrainie. W tych niepewnych czasach przewagę uzyskają przewoźnicy, którzy w odpowiedni sposób zdywersyfikują swoją działalność o nowe kierunki i strukturę dostaw – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

W grudniu 2023 r. masa towarów obsłużona przez pociągi towarowe przekroczyła wartość 17,7 mln ton, co w zestawieniu rok do roku oznacza o 1,2 mln ton mniej (-6,5 proc.). Praca przewozowa w wysokości ponad 4,6 mld tonokilometrów dała wynik niższy o 0,3 mld (-6,4 proc.) od tego sprzed roku. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 6,3 mln pociągokilometrów, to o 0,5 mln pociągokilometrów mniej (-7,1 proc.) niż w grudniu 2022 r. Średnia odległości przewozu jednej tony ładunku, w grudniu 2023 r. wyniosła 260,3 km, czyli o 0,3 km więcej niż rok wcześniej.

Grudzień w zestawieniu miesiąc do miesiąca był słabszy o 2,3 mln ton (-11,5 proc.) pod względem masy obsłużonych ładunków. W przypadku pracy przewozowej był to spadek o prawie 0,6 mld tonokilometrów (-11,4 proc.). W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej było to o 0,8 mln pociagokilometrów mniej (-11 proc.).

Dodaj komentarz