Aktualności

Rekordowe wyniki przewozowe za październik 2023 r.

Urząd Transportu Kolejowego zaprezentował najnowsze dane dot. październikowych przewozów pasażerskich i towarowych.

Fot. PKP Intercity

Przewozy pasażerskie

Pociągami przejechało ponad 34,5 mln pasażerów. Jak wyglądają dokładne statystyki? Urząd odnotował wzrost o 5,3% względem wartości uzyskanej w poprzednim roku. To również rekordowa wartość, którą odniosły koleje w miesięcznych statystykach publikowanych przez UTK od 2012 r.

Praca przewozowa wyniosła prawie 2,2 mld pasażerokilometrów. Wzrost względem października 2022 r. wyniósł 0,1 mld pasażerokilometrów (+5,9%). Pociągi pasażerskie wykonały pracę eksploatacyjną o równowartości 16,3 mld pociągokilometrów i było to 0,8 mln więcej wobec poprzedniego roku. 

Średnia odległość pokonana przez pasażera wyniosła 63,3 km, czyli o 0,3 km więcej niż rok temu.

Październik 2023 r. dla większości spółek kolejowych okazał się lepszy od września pod względem liczby pasażerów. Podróż pociągiem wybrało o 2,4 mln więcej pasażerów (+7,4%). W przypadku pracy przewozowej okazał się to mały spadek o 0,02 mld pasażerokilometrów (-1,1%). Praca eksploatacyjna, którą wykonały pociągi pasażerskie, była wyższa o 0,6 mln pociągokilometrów od poprzedniego miesiąca (+3,8%).

Sumując, od początku roku z pociągów skorzystało prawie 310,7 mln osób. Koleje wykonały pracę przewozową na poziomie 21,7 mln pasażerokilometrów, natomiast wartość pracy eksploatacyjnej wyniosła 169,2 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z miesiącami styczeń-październik 2022 r. to wzrost o 28,9 mln w liczbie pasażerów (+10,2%), o 1,8 mld pasażerokilometrów (+9,3%) w wartościach pracy przewozowej i o 3,9 mln pociągokilometrów (+2,5%) w pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

Praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów. To o 0,03 mld (+0,6%) więcej od roku poprzedniego. Masa przewiezionych towarów wyniosła 21 mln ton, czyli 0,2 mln ton mniej od października 2022 r. Masa ładunków w październiku 2023 r. to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku. Więcej ładunków przewieziono tylko w marcu (21,1 mln).

Praca eksploatacyjna wyniosła ponad 7,4 mln pociągokilometrów. Spadek rok do roku to 0,2 mln pociągokilometrów (-2,3%). Średnia odległość przewozu 1 tony liczyła 263 km, czyli więcej o 4,6 km niż przed rokiem.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca-września październik był lepszy o 1,3 mln ton (+6,5%) pod względem przewiezionej masy towarów. Wzrost w wartościach pracy przewozowej wyniósł prawie 0,3 mld tonokilometrów, a w przypadku pracy eksploatacyjnej było to o 0,4 mln pociągokilometrów więcej. Niższa okazała się średnia odległość przewozu 1 tony ładunku. Było to o 3 km mniej wobec września.

Ogółem w miesiącach styczeń-październik 2023 r. masa przewiezionych ładunków przekroczyła wartość 193,9 mln ton. Wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa osiągnęła poziom prawie 51,8 mld tonokilometrów, a eksploatacyjna wyniosła ponad 70,9 mln pociągokilometrów. Porównując z tym samym okresem w 2022 r. oznacza to spadek o 14,7 mln ton (-7,1%) w masie towarów. Spadek o 0,3 mld tonokilometrów występuje również w wykonanej przez pociągi towarowe pracy przewozowej oraz o prawie 1,9 mln pociągokilometrów w wartościach pracy eksploatacyjnej. 

Dodaj komentarz