Inwestycje Wydarzenia

Trwają testy systemu zarządzania oświetleniem obiektów kolejowych

W Gdyni i Cieplewie PKP Polskie Linie Kolejowe testują system zarządzania oświetleniem obiektów kolejowych. Projekt realizowany jest we współpracy z NCBiR, w ramach przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej.

Zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych i mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie emisji CO2 – takie efekty ma przynieść testowany w Gdyni i Cieplewie system zarządzania oświetlaniem obiektów kolejowych. (fot. Adam Zaleski / PKP PLK)
Zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych i mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie emisji CO2 – takie efekty ma przynieść testowany w Gdyni i Cieplewie system zarządzania oświetlaniem obiektów kolejowych. (fot. Adam Zaleski / PKP PLK)

Innowacyjny system zarządzania oświetleniem eksperci testują na stacji Gdynia Orłowo i przystanku Cieplewo, zlokalizowanym na linii WarszawaGdańsk. Docelowo zintegrować ma lampy, czujniki i urządzenia sterujące różnych producentów.

Jak działa system zarządzania oświetleniem?

Wykorzystując system, PKP PLK zwiększy efektywność energetyczną poprzez redukcję natężenia oświetlenia obiektów kolejowych. PLK dostosują je do pory dnia.

System wykorzystuje informacje o kursowaniu pociągów z rozkładu jazdy i  uwzględnia ewentualne zmiany w przejazdach. Dzięki czujnikom ruchu system „wyczuwa” podróżnych na peronach. Duży nacisk przy realizacji zadania PLK położy na bezpieczeństwo użytkowników dworców i peronów.

Oprawy oświetleniowe oraz urządzenia sterujące specjaliści zamontowali na stacji Gdynia Orłowo. Są także na przystanku Cieplewo na peronach, schodach i w przejściu podziemnym. Czujniki ruchu sterujące oświetleniem umieszczono w Gdyni na słupach oświetleniowych i pod wiatą. W Cieplewie zaś na słupach oświetleniowych i pod zadaszeniem schodów.

Specjalistyczne działania PKP PLK dla efektywnego oświetlania

W ramach systemu badane jest sterowanie poprzez magistralę DALI, zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe. Zastosowanie standardu DALI (cyfrowy system sterowania oświetleniem) ze względu na przypisanie adresu dla urządzeń w systemie, umożliwia sterowanie zarówno pojedynczymi oprawami, jak i grupami opraw oświetleniowych. Testowane rozwiązanie ma zapewnić zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przełoży się również na ograniczenie kosztów. Oprócz funkcji redukcji natężenia oświetlenia system będzie umożliwiał dodatkowo pozyskanie informacji diagnostycznych o poszczególnych urządzeniach. Pozwoli to na szybszą reakcję w przypadku awarii.

System ma obejmować montowane na sieci kolejowej oświetlenie LED. W porównaniu do stosowanych wcześniej opraw rtęciowych lub sodowych, pozwala ono na znaczną redukcję emisji CO2. Ekologiczne działania PLK wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

Zakończenie testów systemu zaplanowano w IV kw. 2022 r. Po analizie rezultatów prac badawczo-rozwojowych specjaliści podejmą decyzję dot. wdrożenia rozwiązania na sieci kolejowej. Zadanie realizuje konsorcjum firm, pod kierownictwem Instytutu Kolejnictwa.

Kolej na innowacje!

PKP PLK S.A. i NCBiR w ramach Przedsięwzięcia BRIK na rozwój innowacji na kolei do 2033 r. przeznaczą łącznie 100 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych, usprawniających funkcjonowanie i poprawę efektywności energetycznej, zapewniając ciągły rozwój branży.

Dodaj komentarz