Raport z Polski Wydarzenia

UTK przypomina o obowiązku aktualizacji bazy ERADIS

Jednostki notyfikowane oraz producenci składników interoperacyjności są zobowiązani do wprowadzania do bazy ERADIS certyfikatów WE weryfikacji, certyfikatów i deklaracji WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie tych dokumentów do bazy ERADIS jest jednym z warunków wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu dla pojazdu i zezwolenia dla typu pojazdu.

Czytaj dalej >