Pasażer Wydarzenia

UTK skontrolował stacje i przystanki kolejowe. Co sprawdzano?

Urząd Transportu Kolejowego skontrolował przed wakacjami 44 stacje i przystanki kolejowe. Celem prowadzonych działań było sprawdzenie przestrzegania przepisów dot. informacji pasażerskiej.

Po przeprowadzonej kontroli eksperci UTK stwierdzili, że w każdym z wytypowanych obiektów zarządzający prawidłowo zrealizowali obowiązek podania do publicznej wiadomości aktualnego (oraz przed korektą – przyszłego) rozkładu jazdy pociągów.

Kontrole realizowane były w dniach 7-15 czerwca na terenie całego kraju. Łącznie skontrolowano 33 stacje oraz 11 przystanków. Na 18 obiektach kontrolę przeprowadzono zarówno przed, jak i po wprowadzeniu korekty rozkładów. Inspektorzy UTK odwiedzili dworce i przystanki należące do PKP PLK, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. oraz do  Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Szczegóły dotyczące nowej wersji rozkładu jazdy powinny być ogłoszone co najmniej na 21 dni przed ich wejściem w życie na stronie internetowej zarządcy infrastruktury. Natomiast na dworcach i stacjach kolejowych powinny pojawić się w formie plakatów co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem. Aktualny rozkład jazdy powinien być również dostępny na stronach internetowych przewoźników, choć ustawa nie nakłada na nich konkretnych terminów publikacji.

W ocenie przeprowadzających czynności sprawdzające wszystkie rozkłady jazdy pociągów zostały umieszczone w miejscach widocznym i łatwo dostępnych dla pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych działań nadzorczych nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszenia przez zarządców infrastruktury przepisów dotyczących obowiązku podania do publicznej wiadomości aktualnego rozkładu jazdy pociągów.