Wydarzenia

UTK zaprasza do współpracy przy projekcie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Fot. ilustracyjne / CC

W ramach Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów Urząd Transportu Kolejowego przygotowuje Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. – Przekazywanie danych do rejestru chcemy dostosować do potrzeb użytkowników – informują przedstawiciele UTK. – Dlatego już na etapie projektowania systemu zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w konsultacjach.

W przygotowywanym przez Urząd Transportu Kolejowego Krajowym Rejestrze Elektronicznym Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe (KREMiPPK) zbierane będą między innymi dane o procesie egzaminowania i nadawania uprawnień oraz o cyklu szkoleniowym maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Na etapie planowania ostatecznego kształtu systemu chcemy poznać opinie przedsiębiorców zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, którzy obecnie gromadzą wymagane informacje we własnych systemach informatycznych.