Wydarzenia

PKP Cargo S.A. poszukuje Członka Zarządu ds. Handlowych

PKP Cargo S.A. rozpoczęło postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 13 lipca o godz. 23.59. Otwarcie kopert nastąpi 14 lipca o godz. 7.30.

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letni staż pracy, min. 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego, kandydat musi dostarczyć list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej oraz oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego dokonywana będzie ocena:

  • bazowych kwalifikacji i umiejętności kandydata
  • szczególnych kwalifikacji i umiejętności kandydata w szczególności w kontekście znajomości usług transportowych oraz usług logistycznych

Doświadczenie w branży TSL będzie dodatkowym atutem.