Aktualności Inwestycje Tramwaje

W Krakowie powstają nowe linie tramwajowe

Ruch wokół Plant, czyli na I obwodnicy miasta, mógłby się zmniejszyć dzięki budowie torowiska między Nowym Kleparzem a Placem Inwalidów. To wpłynie także na zwiększenie regularności, punktualności i prędkości komunikacyjnej w newralgicznym punkcie stolicy Małopolski.

Kluczowym argumentem do skomunikowania tramwajem Małego Płaszowa z osiedlem Rybitwy jest rozwój urbanistyczny południowo-wschodniej części miasta. Powstanie torowiska może zniwelować liczbę samochodów osobowych wjeżdżających do miasta od strony wschodniej, w tym z trasy S7.

Radni zarezerwowali również środki na opracowanie koncepcji dla linii Prokocim Szpital – Rżąka, która odciąży ruch na zatłoczonej obecnie ul. Wielickiej. Poprawi też komfort podróży mieszkańcom osiedli, przez które przebiegać będą tory.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta znajdują się też pieniądze na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych dla linii Azory – Cichy Kącik.

– Działanie to umożliwi ocenę technicznych i przestrzennych uwarunkowań realizacji linii oraz ich szacunkowych kosztów – podkreśla Kamil Popiela. – Po opracowaniu koncepcji będą podejmowane decyzje odnośnie dalszych działań projektowych i ewentualnych ich realizacji.

 

Kiedy nowe linie tramwajowe mogłyby powstać?

Zgodnie z procedurami, uzyskaniu wszystkich potrzebnych zgód i pozwoleń, realizacja budowy trwać może od 2 do 3 lat.

Samorządowcy z Małopolski czekają na efekt finalny powstającego obecnie studium wykonalności bezkolizyjnego transportu w Krakowie. W dokumencie tym będziemy mogli przeczytać m.in. o koncepcji budowy metra.