Raport z Polski Targi Wydarzenia

W kwietniu odbędzie się II Kongres Zamówień Publicznych [ONLINE]

Raport Kolejowy objął swoim Patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine. Wydarzenie odbędzie się 16 kwietnia w godz. 09.00  – 16.00.

Organizacja wydarzenia przypada na szczególny moment, początku obowiązywania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa, po długim okresie vacatio legis zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Nowa regulacja zastąpiła ustawę, która była już wielokrotnie nowelizowana, straciła na swojej aktualności i spójności.

Wobec obecnej ustawy formułowanych jest wiele oczekiwań, w tym środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, prawniczego. Warto pamiętać, że zamówienia publiczne, to nie tylko zamawiający, sektor publiczny, ale przede wszystkim przedsiębiorcy, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Kongres, którego jesteśmy Patronem będzie doskonałą okazją do tego, by upowszechniać procesowe, biznesowe spojrzenie na zamówienia publiczne.

Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Celem Organizatora – Spółki Open Nexus jest popularyzacja wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich, którym tematyka zamówień publicznych nie jest obca.

Zapisz się

Dodaj komentarz