Aktualności Tabor

W pojazdach PKP Intercity zużycie energii pod pełną kontrolą

PKP Intercity podnosi swoją efektywność energetyczną. Spółka zakończyła realizację największego przedsięwzięcia – instalację układów pomiarowo-rozliczeniowych prądu stałego. Dzięki temu będzie mogła kontrolować zużycie energii elektrycznej swojego taboru.

Fot. PKP Intercity

W lipcu 2020 roku zakończył się proces opomiarowania taboru PKP Intercity. Układy pomiaru energii elektrycznej prądu stałego EM3000 zainstalowane zostały na ponad 300 pojazdach przewoźnika – lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych.

Inwestując w efektywność energetyczną, PKP Intercity zawarło umowę ze spółką SESTO w kwietniu 2019 roku na instalację układów pomiarowych. W ramach kontraktu, wartego 5,8 mln zł, firma dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła układy pomiarowe. Ponadto wdrożyła system wspierający bieżący monitoring zużywanej energii, parametrów zasilania oraz śledzenie pojazdów w trybie on-line. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwia podniesienie efektywności gospodarki energetycznej PKP Intercity.

W procesie opomiarowania taboru istotne było utrzymanie dostępności pojazdów, niezbędnych do bieżącej obsługi ruchu pociągów rozkładowych. W tym przypadku ważna okazała się ścisła współpraca przewoźnika, udostępniającego pojazdy do wykonania instalacji, ze spółką SESTO montującą układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej. W trakcie realizacji umowy został ogłoszony stan epidemii. Wyzwania związane ze skoordynowaniem prac montażowych i trudności wywołane ograniczeniami epidemii nie pokrzyżowały planów – zadanie zostało ukończone w terminie. Zgodnie z zawartą umową spółka SESTO będzie świadczyć usługi serwisowo-utrzymaniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych przez okres 48 miesięcy od przekazania ich do eksploatacji – informują przedstawiciele PKP Intercity.