Aktualności Analizy

Raport UTK – Punktualność w przewozach pasażerskich

Urząd Transportu Kolejowego przygotował kompleksowy raport dotyczący skali oraz przyczyn opóźnień i odwołań pociągów w Polsce w 2019 r. Z analizy wynika, że wiele przyczyn opóźnień można wyeliminować podejmując odpowiednie działania.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra / fot. UTK

Punktualność to zagadnienie, na które powinni zwrócić szczególną uwagę wszyscy przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, ponieważ jest to jeden z głównych czynników, na który zwracają uwagę pasażerowie.

W 2019 r. przewoźnicy pasażerscy uruchomili ponad 1,7 mln pociągów, co daje średnią ponad 4 700 pociągów pasażerskich na dzień. W czasie całego poprzedniego roku zauważyć można niepokojący trend spadającej punktualności w kolejnych kwartałach. W pierwszym kwartale 2019 r. punktualność (punktualność na przybyciu przy określeniu progu punktualności na poziomie 5 minut i 59 sekund) wynosiła 93,1%, natomiast w IV kwartale było to 91,8%.

– Punktualność pociągów oraz gwarancja odbycia podróży ma ogromny znaczenie dla pasażerów. W przypadku gdy to zawiedzie, konsekwencje dla klientów mogą być na tyle dotkliwe, że zaważą na wyborze środka transportu w przyszłości. Dlatego tak ważne jest eliminowania wszystkich nieprawidłowości na tym polu – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Czytaj dalej >