Aktualności Inwestycje

Pociągiem z Jelcza Laskowic do centrum Wrocławia szybciej i bezpieczniej

Na początku sierpnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniły kursowanie składów towarowych ze stacji Wrocław Swojczyce do Jelcza Miłoszyc. Zakończenie kolejnego etapu prac przybliża szybkie i bezpieczne podróże koleją z Jelcza Laskowic do i z centrum Wrocławia.

Fot. Bohdan Ząbek / PKP PLK

Pięć nowych przystanków zwiększy dostęp do pociągów. Projekt za ponad 75 mln zł realizowany jest z udziałem środków unijnych w ramach RPO województwa dolnośląskiego.

Głównym efektem inwestycji będzie zapewnienie szybkich, wygodnych i bezpiecznych podróży mieszkańcom podwrocławskich osiedli i miejscowości z okolic Jelcza, Wojnowa i Kowal do centrum Wrocławia. Dogodna, szybka komunikacja kolejowa będzie konkurencyjna względem podróży samochodowych.

W sierpniu przywrócony został ruchu pociągów towarowych od stacji Wrocław Swojczyce do stacji Jelcz Miłoszyce. Wykonawca przygotował nowy tor. Zamontowane zostały urządzenia sterowania pozwalające na bezpieczne kursowanie składów towarowych. Na jednotorowej trasie dla zapewnienia możliwości przejazdu większej liczby pociągów (zwiększenia przepustowości) w Dobrzykowicach Wrocławskich wybudowano mijankę. Ułożony jest nowy dodatkowy tor i zamontowane rozjazdy. Wzdłuż linii wykonywane jest odwodnienie, m.in. odnawiane i udrożniane są przepusty, co zapewni dobry stan toru i sprawne podróże. Przebudowane zostały dwa mosty w rejonie Jelcza Miłoszyc.

Dotychczas składy towarowe do Swojczyc jechały od strony stacji Wrocław Sołtysowice. Teraz na odcinku w stronę Sołtysowic rozpoczęły się prace. Pociągi do Swojczyc dojadą od Jelcza Miłoszyc.
Dla zwiększenia dostępności do kolei będzie 5 nowych przystanków: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin, Wrocław Wojnów Wschodni, Nadolice Małe, Chrząstawa Mała. Konstrukcje nowych elementów przystanków widać już m.in. w Dobrzykowicach Wrocławskich, Chrząstawie, Swojczycach, Nadolicach. Na 11.stacjach i przystankach podróżni będą korzystać z wysokich peronów zapewniających wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów.

Wszystkie będą przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Perony zostaną wyposażone w wiaty, tablice i gabloty informacyjne oraz funkcjonalne, energooszczędne oświetlenie. W pobliżu zostaną zamontowane stojaki rowerowe.
Odnowiona linia zapewni szybszy przejazd pociągów, z prędkością do 100 -120 km/ godzinę. Dla podniesienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych instalowane są nowe urządzenia zabezpieczające, będą m.in. rogatki.
Zakończenie prac i udostępnione linii dla ruchu pasażerskiego przewidziane jest w połowie 2021 r.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” wart jest 75 065 500 zł (netto). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z Gminami Wrocław, Czernica, Jelcz Laskowice. Gminy wykonują infrastrukturę związaną z dojściem do przystanków i parkingi.

Źródło: PKP PLK