Analizy

W sektorze infrastruktury potrzeba zmian. “Konieczne jest usprawnienie przetargów”

Ekspert Business Centre Club, dr Łukasz Bernatowicz, przedstawił wyzwania dotyczące infrastruktury.  Zwraca uwagę między innymi na finalizację inwestycji infrastrukturalnych, problem schodzenia wykonawców z placów budowy ze względu na brak waloryzacji kontraktów czy brak pracowników, co grozi paraliżem inwestycji infrastrukturalnych.

Zdaniem BCC, koniecznie jest usprawnienie przetargów i waloryzacja kontraktów realizowanych w ramach Prawa zamówień publicznych. Według badań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, autora projektu ustawy Pzp, usprawnienie przetargów może przynieść zamawiającym – instytucjom rządowym, samorządowym i szerzej: sektorowi publicznemu – 30 proc. oszczędności w obecnych wydatkach.

Nowa ustawa ma wejść w życie dopiero w 2021 r. Tymczasem podjęcie działań jest niezbędne już dzisiaj. Według ostatnich danych, rząd zamierza pożyczyć prawie 2 mld zł, aby opłacić dodatkowe wydatki na dokończenie zerwanych w tym roku kontraktów na nowe autostrady i drogi ekspresowe.

Ministerstwo Infrastruktury podało, że planowany wzrost wydatków na realizację rządowego programu drogowego wynika z konieczności aktualizacji wydatków „ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wartości inwestycji, dla których inwestor (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) odstąpił od umowy z wykonawcą”. Łącznie około 1,8 mld zł. Pieniądze te, rządowy Krajowy Fundusz Drogowy ma pożyczyć, emitując obligacje i zaciągając nowe kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.