Wydarzenia

Warsztaty w IPS TABOR

5 marca Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
zaprosiła firmy członkowskie w gościnne progi Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, gdzie odbyły się warsztaty prezentujące potencjał tej placówki.

Na zaproszenie Instytutu i Izby Kolei odpowiedziało ponad 50 osób, chciały zapoznać się z jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych.

Maciej Andrzejewski, dyrektor IPS TABOR

Potrzeba organizacji warsztatów wynikła przede wszystkim z chęci intensyfikacji współpracy nauki z przemysłem. Dla kadry Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” była to okazja do poznania nowych partnerów biznesowych, których grono liczy już ponad 250 podmiotów. Z naszego punktu widzenia odbyte spotkanie stanowi kolejną wartościową inicjatywę Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, która stale podejmuje przedsięwzięcia aktywizujące branżę transportu szynowego.
Liczymy, że owoce rozmów przyniosą wkrótce wymierne efekty, zwłaszcza w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań w ramach wspólnych projektów B+R.
Dziękując Członkom Izby za liczne uczestnictwo, żywimy nadzieję na dalsze spotkania warsztatowe.

MD