Wydarzenia

Warsztaty w IPS TABOR

5 marca Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
zaprosiła firmy członkowskie w gościnne progi Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, gdzie odbyły się warsztaty prezentujące potencjał tej placówki.

Na zaproszenie Instytutu i Izby Kolei odpowiedziało ponad 50 osób, chciały zapoznać się z jedynym w Polsce instytutem badawczym, kompleksowo realizującym prace związane z rozwojem, badaniami oraz certyfikacją pojazdów szynowych.

Maciej Andrzejewski, dyrektor IPS Tabor

Potrzeba organizacji warsztatów wynikła przede wszystkim z chęci intensyfikacji współpracy nauki z przemysłem. Dla kadry Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” była to okazja do poznania nowych partnerów biznesowych, których grono liczy już ponad 250 podmiotów. Z naszego punktu widzenia odbyte spotkanie stanowi kolejną wartościową inicjatywę Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, która stale podejmuje przedsięwzięcia aktywizujące branżę transportu szynowego.
Liczymy, że owoce rozmów przyniosą wkrótce wymierne efekty, zwłaszcza w zakresie wdrożeń nowych rozwiązań w ramach wspólnych projektów B+R.
Dziękując Członkom Izby za liczne uczestnictwo, żywimy nadzieję na dalsze spotkania warsztatowe.

 

Gości przywitał dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Tabor dr. Maciej Andrzejewski. Wygłosił on także krótkie wprowadzenie po czym pracownicy Instytutu, dr inż. Jarosław Czerwiński, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju oraz dr inż. Rafał Cichy, Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w ramach swoich prezentacji przedstawili potencjał Instytutu. Omówili przegląd innowacyjnych projektów dla przemysłu taboru kolejowego zrealizowanych w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” oraz rolę IPS „TABOR” jako podmiotu związanego z bezpieczeństwem pojazdów szynowych. Przy czym skupili się na zagadnieniach badań, certyfikacji oraz ocenie analiz ryzyka.
Druga część warsztatów upłynęła na wizycie studyjnej w pracowniach:

  • Badań Wytrzymałościowych;
  • Badań Mechanicznych;
  • Badań Elektrycznych;
  • Badań Środowiskowych.

RK

MD

Dodaj komentarz