Pasażer

Weź udział w konsultacjach dot. linii kolejowej Białystok – Kuźnica Białostocka

Aurus Asper Sp. z o.o. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące opracowania studium wykonalności dla linii kolejowej nr 6 na odcinku BiałystokSokółka – Kuźnica Białostocka. Wypełnione ankiety przesyłać można do 24 lipca br.

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują projekt opracowania aktualnego studium wykonalności dot. linii kolejowej nr 6 – BiałystokSokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa). W jego ramach na tym odcinku powstać ma drugi tor.

Prowadzone przez Aurus Asper Sp. z o.o. konsultacje społeczne skierowane są do osób zamieszkujących na obszarach oddziaływania inwestycji, obejmujących zakresem linie kolejowe nr 6, na odcinku Białystok – Kuźnica Białostocka oraz nr 57 – linia szerokotorowa – na odcinku Genusze – Kuźnica Białostocka.

W ankiecie mieszkańcy pytani będą o istotne problemy transportowe pojawiające się na terenie zamieszkiwanej przez nich gminy/powiatu, o potrzeby w zakresie infrastruktury obsługi pasażerskiej na wspomnianych liniach, oczekiwań dot. realizacji projektu oraz oczekiwanych kierunków zmian.

Uzupełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl w terminie do 24 lipca 2020 r.

LINK DO ANKIETY

Dodaj komentarz