Wydarzenia

Weź udział w warsztatach z oceny zgodności podsystemów instalacji stałych

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na warsztaty oceny zgodności podsystemów instalacji stałych. Odbędą się one w formie zdalnej w czwartek 8 października.

Warsztaty mają służyć wykonawcom inwestycji infrastrukturalnych i inwestorom w zdobyciu i ugruntowaniu wiedzy odnośnie oceny zgodności podsystemów Infrastruktury Energia i Sterowanie – urządzenia przytorowe.  Będą także okazją do wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości w tych sprawach. Zakres szkolenia obejmować będzie proces weryfikacji WE podsystemu i proces uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji. Omówione zostaną obowiązki i odpowiedzialności poszczególnych uczestników tych procesów z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń pracowników Urzędu Transportu Kolejowego zajmujących się oceną wniosków o wydanie zezwolenia. Analizie poddane zostaną najczęstsze błędy i braki w dokumentacji. Zaprezentowane i omówione zostaną listy kontrolne stosowane przez Urząd do oceny wniosków. Warsztaty uwzględniać będą zmiany wynikające z filaru technicznego IV pakietu kolejowego.

Na warsztaty można zapisywać się na stronie ABK.

W ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Czytaj dalej >