Tramwaje

Wybierz patronów bydgoskich tramwajów [PLEBISCYT]

Nowe bydgoskie tramwaje poszukują swoich patronów. Wiesz, czyj dorobek mogą promować? Zgłoś swoją propozycję na www.bydgoszcz.pl/tramwaje do 29 lutego!

Fot. Bydgoszcz.pl
Fot. Bydgoszcz.pl

Pierwsze nowoczesne tramwaje, które wyjadą na bydgoskie torowiska w połowie roku, mają już swoich patronów. Mieszkańcy wskazali ich w plebiscycie w roku 2017. To: Felicja Gwincińska, Zygmunt Malewski, Kazimierz Hoffman i Melchior Wierzbicki.

Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pierwszych pojazdów otrzyma także imię monarchy Władysława Jagiełły, który 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi. Bydgoszcz uczci tym samym ważny dla historii miasta jubileusz.

Na swoich patronów czekają kolejne tramwaje. Wybór nazwisk przebiega dwuetapowo.

– W lutym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji nazw tramwajów wraz z uzasadnieniami – czytamy na oficjalnej stronie Bydgoszczy. – Służy temu formularz dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje. Zgłoszenia obejmować mogą wyłącznie patronów nieżyjących, związanych z Bydgoszczą, którzy na przestrzeni dziejów budowali pozytywny obraz miasta i zasłużyli się dla jego rozwoju. Zakładamy, że liczba zgłoszonych propozycji będzie większa od wybieranych na ten rok patronów. W drugim etapie Prezydent poprosi o pomoc Komisję złożoną między innymi z rektorów bydgoskich uczelni, społeczników oraz przewodniczącej Rady Miasta. Komisja w drodze głosowania zdecyduje o ostatecznym wyborze.

 

W latach 2010-2020 Bydgoszcz nabyła 33 nowe tramwaje. W roku 2023 na tory wyjechało kolejnych 10 sztuk nowoczesnych pojazdów. Do roku 2025 tabor MZK Bydgoszcz wzmocni aż 30 nowych tramwajów, w tym 22 w roku 2024 i 8 w 2025.

Warto wiedzieć

Zwyczaj nadawania nazw znamienitych osobistości nowoczesnym pojazdom zrodził się w 2015 roku. Od tego czasu kolejne nowe tramwaje otrzymywały nazwy upamiętniające znane osobistości (Michał Jagodziński, Andrzej Brończyk, Jeremi Przybora, Andrzej Szwalbe, Król Kazimierz Wielki, Witold Bełza, Leszek Biały, Teresa Ciepły, Anna Jachnina, Jan Maciaszek, Henryk Glücklich, Adam Grzymała-Siedlecki, Edmund Milecki, Wincenty Gordon, Bartłomiej z Bydgoszczy, Emil Warmiński, Zygmunt Mackiewicz, Carl Blumwe, Władysław Piórek, Jan Teska, Marian Turwid, Rajmund Kuczma, Stefan Ciszewski, Maksymilian Antoni Piotrowski, Hieronim Konieczka, Jerzy Mieczysław Rupniewski, Tadeusz Nowakowski, Wanda Rucińska, Waleria Drygała, Wanda Siemaszkowa).

Dodaj komentarz