Analizy Raport z Polski

Wypadki przy pracy w przedsiębiorstwach kolejowych w 2023r. [RAPORT]

Wypadek 4

W czasie przetaczania wagonu kolejowego na bocznicy kolejowej doszło do kolizji wózka jezdniowego podnośnikowego z przetaczanym zestawem kołowym. W skutek uderzenia wagonu kolejowego doszło do przesunięcia wózka i jego dociśnięcia do ściany przejazdu. W wyniku dociśnięcia wózka do ściany doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych wózka w tym ramy ochronnej. Elementy konstrukcyjne wózka spowodowany uszkodzenie stopnia manewrowego wagonu kolejowego oraz uraz mechaniczny lewej nogi pracownika przebywającego na wspomnianym stopniu.

Wypadek 5

W trakcie przepychania składu kolejowego doszło do otarcia bocznego lokomotywy z pustym wagonem w wyniku czego poszkodowany pełniący funkcję manewrowego, stojąc na stopniu manewrowym wspomnianego wagonu, doznał amputacji trzech palców prawej ręki tj. środkowego, serdecznego i małego.

Dodaj komentarz