Pasażer

“Zły stan techniczny infrastruktury, niesprawna klimatyzacja” – UTK podsumował skargi z roku 2019

Zgłoszenia dotyczące stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej to najliczniejsze ze skarg spływających w 2019 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Stanowiły one 40 proc. z nadesłanych 393 zgłoszeń.

W roku 2019 do UTK trafiło o 37 wniosków mniej, niż rok wcześniej. By ułatwić przekazywanie informacji dot. bezpieczeństwa na kolei, Urząd udostępnił specjalną aplikację na smartfony – „Bezpiecznik”. Za jej pośrednictwem, przez pierwszy miesiąc działalności platformy, przesłano ich ponad 50.

Skorzystaj z aplikacji “Bezpiecznik” i zgłoś niebezpieczne miejsca na kolei

– Zgłoszenia dotyczące stanu bezpieczeństwa kolei są bardzo istotnymi sygnałami dla UTK. Pozwalają kierować kontrole tam, gdzie rzeczywiście są one potrzebne. Dlatego cały czas doskonalimy kanały, którymi można składać skargi. Od połowy stycznia funkcjonuje „Bezpiecznik”. Aplikację można zainstalować na telefonie i łatwo przesłać, nawet anonimową skargę – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Aby złożyć zgłoszenie wystarczy wypełnić krótki formularz. Użytkownik po przesłaniu zgłoszenia ma możliwość śledzenia poszczególnych etapów sprawy. Informacje te dostępne są w jednej z zakładek aplikacji. Zgłoszenie może pozostać anonimowe, wówczas odpowiedź będzie dostępna wyłącznie poprzez aplikację.

Jakich nieprawidłowości dotyczyły przesłane w 2019 r. skargi?

  • 156 dotyczyło stanu technicznego i utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów
  • Ponad 50 związanych było ze stanem technicznym i utrzymaniem pojazdów kolejowych: niesprawna klimatyzacja lub ogrzewanie, braki w wyposażeniu pojazdów np.: brak gaśnicy, niesprawne oświetlenie, zły stan techniczny drzwi czołowych i bocznych.
  • Prawie 50 zgłoszeń dotyczyło kwalifikacji pracowników.
  • 29 skarg dotyczyło stanu przejazdów kolejowych
  • Pozostałe tematy skarg to m.in. warunki pracy, warunki podróżowania, nieprawidłowości w dokumentacji.

Dodaj komentarz