Pasażer

Zmiana limitu pasażerów w pociągach. Ile osób może znajdować się na pokładzie?

Od soboty 17 września w pociągach nie może być więcej pasażerów niż połowa liczby miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. Wsiadając na pokład wciąż mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Fot. ilustracyjne

Limit pasażerów w pociągach zmienił się w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce. W tym samym czasie na pokładzie może znajdować się nie więcej osób niż wynosi  połowa liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Podróżując pociągiem każdy pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego lub odzieży. Odkrycie ust i nosa możliwe jest tylko w przypadku spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Osoby, które zwolnione są z obowiązku zakrywani ust i nosa muszą okazać odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające na żądanie Policji, straży gminnej, a na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei.

Reklama