Aktualności Pasażer

Przewozy Regionalne z dofinansowaniem w ramach Planu Junckera

Przewozy Regionalne, jako jedne z pierwszych, otrzymają finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Planu Junckera. Kredyt
w wysokości 200 mln zł zostanie przeznaczony na zakup i modernizację taboru kolejowego.

Plan Junckera, czyli Plan Inwestycyjny dla Europy, powstał w listopadzie 2014 r. w odpowiedzi na gospodarcze spowolnienie Europy. Jego finansowym filarem jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wedle zamierzeń Komisji Europejskiej (KE) oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego głównym zadaniem funduszu jest zagwarantowanie finansowania zwrotnego inwestycji prywatnych i publicznych. Szacowana wartość projektów, które zostaną uruchomione w całej Europie za sprawą finansowania EFIS, wynosi 315 mld euro. – Podstawową zaletą wsparcia z tego źródła jest to, że można z niego finansować bardziej ryzykowne projekty i to na preferencyjnych warunkach, tzn. taniej niż w bankach komercyjnych – powiedział w rozmowie z „Raportem Kolejowym” wiceminister rozwoju Witold Słowik.

– W EFIS nie ma tzw. „kopert narodowych”. Polskie projekty rywalizują z inwestycjami z innych krajów. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w zakresie EFIS decyzje kredytowe mogą być wydawane przez EBI do 5 lipca 2019 r., zaś umowy kredytowe zawierane do końca czerwca 2020 r. Obecnie prowadzone są prace w celu przedłużenia okresu na wydawanie decyzji i zawieranie umów do końca 2020 r. W takim przypadku ogólna kwota wygenerowanych inwestycji w UE ma wynieść 500 mld euro. Popieramy tę zmianę. Aby Polska mogła w jak największym stopniu skorzystać z EFIS, Ministerstwo Rozwoju przygotowało w czerwcu 2016 r. listę projektów rządowych, które będą ubiegać się o środki z tego źródła. MR pełni rolę koordynatora, co w praktyce oznacza, że we współpracy z pozostałymi resortami zbiera propozycje projektów i ocenia, czy mają szansę na finansowanie z EFIS. – Pomagamy też w procesie pozyskiwania wsparcia i ułatwiamy kontakt z EBI – dodał wiceminister Słowik. – Lista obejmuje zarówno zatwierdzone, będące w ocenie, jak i planowane do złożenia w EBI projekty rządowe.

Projekty kolejowe Obecnie na liście znajduje się trzydzieści pięć inwestycji o szacunkowej wartości ponad 72 mld zł (w tym dwa projekty o łącznej wartości ponad 2,1 mld zł z już zawartymi umowami kredytowymi). To projekty z różnych sektorów – transportu, energetyki, środowiska. – Dziewięć przedsięwzięć, których wartość to prawie 11 mld zł, pochodzi z szeroko pojętego obszaru kolejowego – wyjaśnił wiceminister Słowik. – Jeden z nich, inwestycja Przewozów Regionalnych, ma już podpisaną umowę z bankiem. Spółka przeznaczy ok. 200 mln zł z kredytu na zakup i modernizację taboru kolejowego. Inwestycje kolejowe na liście mają różny charakter. Mamy np. projekt PKP PLK polegający na budowie linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna wraz z modernizacją linii ChabówkaNowy Sącz. Ale mamy też inwestycję fabryki Cegielskiego, która zaprojektuje i wykona pojazdy do transportu szynowego.

Liczba projektów na liście zmienia się, ponieważ część inwestycji uzyskało lub uzyska finansowanie z innych źródeł niż EFIS. Dofinansowanie dla Przewozów Regionalnych W grudniu dofinansowanie EBI otrzymały dwie spółki Skarbu Państwa: Przewozy Regionalne oraz Tauron Polska Energia. Wartość obu inwestycji wynosi ponad 2,1 mld zł, przy czym EBI sfinansuje je kwotą około 1 mld zł. Dofinansowanie w wysokości 200 mln zł Przewozy Regionalne zamierzają przeznaczyć na zakup i modernizację taboru szynowego.

Dodaj komentarz