Raport z Polski Wydarzenia

Akcja #bezpiecznakolej, działamy z kolejnym patronatem!

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei razem z PKP Intercity prowadzą akcję #bezpiecznakolej. Przedsięwzięcie, którego jednym z celów jest promocja wizerunku kolei jako najbezpieczniejszego środka komunikacji zbiorowej w pandemii, zyskało kolejnego patrona honorowego.

Akcja prowadzona przez samorząd kolejowy i największego polskiego przewoźnika międzymiastowego dotyka trzech płaszczyzn. Pierwsza dotyczy wypracowania jednolitych standardów dla przewoźników kolejowych, dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, obejmując zagadnienia: utrzymania czystości taboru, zapewnienia środków dezynfekcyjnych i odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Pozostałe dwie dotyczą bezpieczeństwa taboru oraz obiektów kolejowych tak, aby pasażer mógł czuć się pewnie na każdym etapie podróży.

Po pozytywnym zaopiniowaniu i udzieleniu patronatu akcji przez Urząd Transportu Kolejowego, kolejnym honorowym patronem, który swoją obecnością podkreśla rangę przedsięwzięcia zostało Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Pomimo prowadzonej kampanii szczepień i utrzymywanym obostrzeniom, koronawirus cały czas jest niebezpieczeństwem, z którym trzeba się mierzyć. Dlatego też, tak ważne jest informowanie pasażerów o działaniach podejmowanych przez przewoźników kolejowych, których efektem jest – na co wskazują badania przeprowadzone w Niemczech, we Francji i Wielkiej Brytanii – wskaźnik ryzyka zarażenia w pociągach wynoszący mniej niż 1%.

Dodaj komentarz