Aktualności Analizy Inwestycje

CUPT zakończył prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakończyło prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu w części prognostycznej.

ZMR w swoim założeniu ma wspierać procesy decyzyjne i planistyczne w transporcie na szczeblu krajowym oraz regionalnym. Narzędzie ma również wesprzeć pozyskanie funduszy unijnych na rozwój transportu w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027.

Zintegrowany Model Ruchu to narzędzie wspierające planowanie transportu. Może zostać zastosowane na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym. Model ma stopnie pasażerskie uwzględniające ruch towarowy na drogach. Na podstawie tych modeli opracowano modele prognostyczne obejmujące rok 2025 – jako wariant domykający stan infrastruktury transportowej oraz rok 2030 – jako wariant prognostyczny

Celem Modelu jest wsparcie ministerstw i innych instytucji, w tym spółek i organizacji świadczących usługi publiczne w sektorze transportu

Celem Modelu jest wsparcie ministerstw i innych instytucji, w tym spółek i organizacji świadczących usługi publiczne w sektorze transportu, w procesie planowania oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zapewniających wiarygodną, dostępną, bezpieczną, komfortową oraz odporną infrastrukturę transportową, zaplanowaną na poziomie stymulującym rozwój gospodarczy kraju i pozwalającym na redukcję kosztów zewnętrznych.