Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK modernizuje linię z Podkarpacia na Lubelszczyznę

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły prace na linii kolejowej z Przeworska w stronę Stalowej Woli i Lublina. Po zakończonej inwestycji poprawi się komfort podróży i bezpieczeństwo. Roboty obejmą tory, przejazdy kolejowo-drogowe oraz przepusty między Nową Sarzyną a Leżajskiem oraz Grodziskiem Dolnym i Przeworskiem. Inwestycja to koszt ok. 11 mln zł.

Fot. PKP PLK

Z Podkarpacia do Lublina prowadzi linia kolejowa nr 68. To trasa od Przeworska – między Rzeszowem a Przemyślem na trasie E 30 – do Stalowej Woli Rozwadów. Dalej jest blisko 100 km odcinek Stalowa Wola Rozwadów – Lublin, który został zmodernizowany i zelektryfikowany do końca 2020 r. w ramach inwestycji z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Polskie Linie Kolejowe zwiększają możliwości kolejowych przewozów także na odcinku od Przeworska do Stalowej Woli. Podróże tą trasą zapewniają pociągi regionalne i dalekobieżne. Linia wykorzystywana jest także w ruchu towarowym.

W kwietniu rozpoczęły się roboty na trasie od Przeworska do Stalowej Woli, na które przeznaczono 11 mln zł ze środków PLK. Prace obejmują tor, przepusty i przejazdy kolejowo-drogowe. Między Nową Sarzyną a Leżajskiem wymienione zostaną szyny i podkłady. Poprawiony będzie stan mostu nad rzeką Malinianką w Jelnej i dwóch przepustów. Na odcinku Grodzisko Dolne – Przeworsk Gorliczyna przewidziana jest przebudowa 7 przepustów. Nowe obiekty zapewnią dobry stan linii i utrzymanie rozkładowych przejazdów.