Polregio

Artur Martyniuk nowym Prezesem Zarządu POLREGIO

Rada Nadzorcza POLREGIO podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska Prezesa Zarządu Arturowi Martyniukowi, dotychczasowemu Dyrektorowi w firmie doradczej Deloitte oraz stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego Adamowi Pawlikowi, dotychczasowemu Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zakładu POLREGIO.

Artur Martyniuk jest absolwentem studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Adam Pawlik to absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, z dyplomem EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W POLREGIO od 2017 roku, członek Rady Nadzorczej Torpol S.A., członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 – 2017 związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

POLREGIO, to obecnie największy i jednocześnie najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w Polsce, który czwarty rok z rzędu wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto sięgnął w 2019 roku 29,38 mln złotych. Skumulowany wynik finansowy spółki za lata 2016 – 2019 wyniósł 211,23 mln zł. Pozytywne wyniki idą w parze z liczbą podróżujących, którzy wybierają ofertę POLREGIO. W ubiegłym roku liczba przewożonych przez POLREGIO pasażerów osiągnęła poziom 88,9 mln, tj. 7,7 mln więcej niż w roku 2018. Ostatnie tygodnie to natomiast intensywne działania spółki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom, w związku z trwającym stanem epidemii.

Dodaj komentarz