Przewozy towarowe

Rynek przewozów towarowych pozostaje w trendzie spadkowym

W marcu rynek kolejowych przewozów transportowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym (r/r), a dynamika spadku przyspieszyła. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy przewozy kolejowe w Polsce rosły w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Trend spadkowy na rynku przewozu towarów (r/r) utrzymuje się nieprzerwanie od grudnia 2018 r. Ta dynamika spadku w ostatnim miesiącu przyspieszyła. Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów był w tym czasie równy 19,0 mln ton (-9,9 proc. r/r), tj. najwyższy od listopada 2019 roku. Drugi miesiąc z rzędu wolumen przewozów rynku wzrósł natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,4 proc.).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca zmniejsza się r/r poczynając od kwietnia 2019. W marcu 2020 roku wyniosła ona 4,3 mld tkm (-14,0 proc.). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku wzrosła także w ujęciu miesiąc do miesiąca (+7,3 proc.).
W sumie w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku przetransportowano łącznie 53,9 mln ton ładunków (-9,2 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 12,2 mld tkm (-12,8 proc. r/r).