Wydarzenia Wywiady

Artur Martyniuk, POLREGIO: Kontynuujemy kompleksową restrukturyzację [WYWIAD]

Pozytywne zmiany odczuli również pracownicy POLREGIO – przeznaczyliśmy znaczne środki na podwyżki i darmowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego. Wraz ze stroną społeczną zaktualizowaliśmy zakładowy układ zbiorowy pracy, który zawiera obecnie bardziej korzystne dla pracowników zapisy.

Umowy wieloletnie i dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej radykalnie zmieniły postrzeganie spółki na rynku, przede wszystkim w oczach instytucji finansowych, które otwarcie deklarują chęć udziału w finansowaniu zamierzeń inwestycyjnych spółki.

Dokładnie 1 grudnia POLREGIO zostało przekształcone w spółkę akcyjną. W jakim celu zmieniona jest forma prawna przewoźnika?

Udziałowcy POLREGIO, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu oraz samorządy wojewódzkie we wrześniu br. uchwalili na zgromadzeniu wspólników zmianę formy prawnej spółki. POLREGIO od 1 grudnia działa jako spółka akcyjna. Ta forma własności lepiej zabezpiecza interesy właściciela, w tym zwłaszcza mniejszościowych akcjonariuszy. Zaletą zmiany formy prawnej będzie łatwiejsze i potencjalnie znacznie tańsze zdobycie finansowanie inwestycji w tabor, np. zabezpieczając akcjami emisję obligacji lub też emitując nowe akcje. Ułatwiony dostęp do dalszego finansowania będzie miał duże znaczenie przy realizacji inwestycji w tabor, czyli kluczowego dla rozwoju spółki komponentu naszego planu.

Dodaj komentarz