Analizy Pasażer Raport z Polski

Badanie satysfakcji pasażera. Podróżni ocenili kolej [RAPORT]

Czas podróży i komfort – to najważniejsze powody wyboru kolei, jako podstawowego środka transportu. Kolej lubi 83 proc. ankietowanych. Do czego jednak podróżni mają najwięcej zastrzeżeń? Do punktualności i braku wspólnych kanałów sprzedaży. Wyniki badania zaprezentował Urząd Transportu Kolejowego.

Pasażerowie na peronie stacji Rzeszów Główny (fot. Szymon Grochowski / PKP PLK)
Pasażerowie na peronie stacji Rzeszów Główny (fot. Szymon Grochowski / PKP PLK)

Pierwsze badanie satysfakcji pasażerów kolei odbyło się w 2019 r. Kolejne dopiero w 2022 r. Opublikowany raport ma na celu przedstawienie kompleksowego obrazu kolei w oczach jej klientów oraz zmian jakie nastąpiły w tym zakresie od poprzedniego badania. To także źródło informacji dla przewoźników oraz zarządców infrastruktury na temat potrzeb podróżnych, doświadczanych przez nich niedogodności oraz oczekiwanych zmian. W dokumencie zawarto również ocenę bezpieczeństwa epidemicznego oraz wpływ pandemii koronawirusa na ruch pasażerski.

– Zapraszam do lektury udostępnianej publikacji. Jednocześnie zachęcam przedsiębiorstwa kolejowe do uwzględnienia wyników badania opinii pasażerów podczas planowania inwestycji, podejmowania działań naprawczych czy tworzenia własnych strategii rozwoju – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Liczę, że raport przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego będzie dla Państwa cennym źródłem wiedzy i przyczyni się do podnoszenia jakości świadczonych usług oraz ich lepszego dostosowania do oczekiwań podróżnych – dodaje Prezes UTK.

 

Badanie satysfakcji pasażerów zostało przeprowadzone w formie interaktywnej ankiety. Wypełniło ją łącznie 1 516 osób. Formularz składał się z pytań otwartych i zamkniętych, które zostały wcześniej skonsultowane z organizacjami społecznymi działającymi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz instytucjami publicznymi podejmującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

POBIERZ RAPORT

Dodaj komentarz