Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego świętował 15 lat

Uroczysta Gala, debata, nagrody i wyróżnienia dla laureatów
III edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.
Urząd Transportu Kolejowego świętował piętnastolecie.

Aula Główna Politechniki Warszawskiej gościła uczestników gali jubileuszowej 15-lecia UTK. Gości przywitał dr inż. Ignacy Góra, który opowiedział o tym jaki urząd był oraz jak funkcjonuje w chwili obecnej. Przypomniał, że w  2003 roku powołany został Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – nowy organ, pełniący rolę krajowej władzy bezpieczeństwa i krajowego regulatora rynku kolejowego. Dodał także, że na przełomie minionych 15 lat Urząd zmieniał się i dostosowywał do potrzeb i wymagań rozwijającego się transportu kolejowego. Obecnie UTK to nowoczesna, przyjazna i otwarta instytucja, której głównym założeniem jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa sektora kolejowego oraz standardów usług świadczonych w tym obszarze. W tym roku przyjęta została strategia urzędu do 2021 roku. Działania UTK skupione będą na bezpieczeństwie, regulacji i rozwijaniu nowoczesnej organizacji. Realizowane będą też projekty np. „Kolejowe e-bezpieczeństwo”. Stworzona na potrzeby urzędu aplikacja stanie się narzędziem wspierającym monitorowanie stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce oraz umożliwi precyzyjne zaplanowanie działań nadzorczych oraz działań proaktywnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
W trakcie Gali przeprowadzono debatę o roli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rynku kolejowym. Udział w niej wzięli: Andrzej Bittel – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński – Prezes PKP SA, Prof. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Jakub Majewski – Prezes Fundacji Pro Kolej oraz Ignacy GóraPrezes Urzędu Transportu Kolejowego. Wniosek z debaty wypłynął jeden- za 15 lat UTK nadal będzie funkcjonował, jednak rola Prezesa może być zmodyfikowana.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto również konkurs kultury bezpieczeństwa. Udział w nim wzięło ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji związanych z transportem kolejowym. Nadesłane projekty oceniała Kapituła konkursu, której przewodniczy dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. W pracach Kapituły wzięli udział specjaliści z dziedziny transportu kolejowego: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Maciej Szkoda – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.
Kapituła konkursu przyznała 2 nagrody oraz 10 wyróżnień. Nagrody w III Konkursie kultury bezpieczeństwa przyznane zostały w dwóch kategoriach.
Za rozwiązanie techniczne nagrodzona została Warszawska Kolej Dojazdowa. WKD wdrożyła program zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów kolejowych kategorii „D”. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład stworzonego systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie zbliżania się pociągu do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat „Uwaga pociąg”. W celu zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu drogowego oraz pieszego zamontowano także sygnalizatory z pulsującym światłem żółtym, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu.
W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM. Spółka wprowadziła ciekawe metody i narzędzia edukacji, które mają usprawnić współpracę międzyludzką. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja muszę”, na „ja chcę”.
Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw, które mają na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze, przynosi z roku na rok wymierne korzyści –mówił Ignacy Góra, Prezes UTK przed wręczeniem nagród. – Prezentowane w ramach Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ¬ dodał.
W III Konkursie Kultury Bezpieczeństwa wyróżnienia otrzymali:

  • Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Anna Kobaszyńska–Twardowska za rozprawę doktorską na temat „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych”;
  • Krzysztof Koszyk za projekt aplikacji SWANDR, która ma ostrzegać kierowców o zbliżającym się do przejazdu pociągu;
  • Future Adventure Construction za stosowanie Automatycznego Systemu Ostrzegania, który alarmuje pracowników torowych o nadjeżdżającym pociągu;
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki za uruchomienie Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego (LIRK), które dzięki symulatorom ruchu kolejowego umożliwia praktyczną naukę zasad prowadzenia ruchu i działań w nietypowych sytuacjach;
  • PMT Linie Kolejowe za organizację ćwiczeń „KOLEJ 2017”, które pozwoliły na przetestowanie procedur antykryzysowych z uwzględnieniem intencjonalnego czynnika ludzkiego;
  • PKP Polskie Linie Kolejowe za opracowanie profil psychologiczny i profil zachowań zawodowych Dyżurnego Ruchu, którego celem było określenie psychologicznych uwarunkowań prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych przez tę grupę zawodową. Projekt wpłynął na lepsze zarządzanie czynnikiem ludzkim w bezpieczeństwie ruchu pociągów, a także na kształtowanie wśród pracowników postaw zorientowanych na bezpieczeństwo i świadomość zagrożeń;
  • Łódzka Kolej Aglomeracyjna za prowadzoną w spółce politykę dostępności dla osób z niepełnosprawnością w szczególności rozwiązanie w zakresie zastępczej komunikacji autobusowej, które gwarantuje przejazd specjalistycznym pojazdem osobom podróżującym na wózkach inwalidzkich;
  • PKP Energetyka i SSK Rail za System Automatycznego Ostrzegania Maszynisty, który ma wspomagać maszynistę przez zwrócenie jego uwagi na informacje istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie jak wskazania semaforów;

Poza projektami, pomysłami i działaniami wyróżnione zostały także osoby, o których można powiedzieć, że są kolejowymi bohaterami. W praktyce pokazały co znaczy bezpieczeństwo na kolei i dały przykład jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach.
Wyróżnienie otrzymał Andrzej Urbaszek – maszynista z Zakładu Centralnego PKP Intercity. Docenione zostało jego wzorowe zachowanie podczas niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce 16 kwietnia 2018 r. na stacji Częstochowa, kiedy między peronpociąg wpadł 5-letni chłopiec. Odpowiednia postawa i działanie Pana Andrzeja pozwoliła uniknąć tragedii.
Wyróżnienie otrzymała również drużyna pociągowa przewoźnika „Przewozy Regionalne”, która 13 czerwca 2018 r. obsługiwała pociąg relacji Szczecin Główny – Zielona Góra. Pomimo udziału w nagłej kolizji i odniesionych obrażeń, zespół okazał opanowanie i podjął właściwe działania ratunkowe względem podróżnych. W skład drużyny wchodzili: Sławomir Granos – maszynista, Katarzyna Skrzypczak – kierownik pociągu oraz Adam Ostapowicz – konduktor.

Dodaj komentarz