Aktualności Personalia

Zmiany w Zarządzie ŁKA

Rada Nadzorcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 30 czerwca br. powołała Janusza Malinowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, na stanowisko Prezesa Spółki.

Andrzej Wasilewski, któremu zakończyła się kadencja, objął funkcję Członka Zarządu. Andrzej Wasilewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu od marca 2013 r. Przygotował spółkę do rozpoczęcia działalności przewozowej w czerwcu 2014 r. Nadzorował dostawę pojazdów i budowę zaplecza technicznego ŁKA. Odpowiadał za kwestie techniczno- eksploatacyjne, informatyczne oraz bezpieczeństwo i jakość przewozów. Dzięki jego staraniom spółka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności.

W okresie jego kadencji ŁKA otrzymała wiele prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę Specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego, Lokomotywę Rynku Kolejowego 2015 w kategorii Nowi przewoźnicy, Polską Nagrodę Innowacyjności 2015. Od 1 lipca Andrzej Wsilewski obejmie stanowisko Członka Zarządu. Janusz Malinowski – od 2015 r. był Członkiem Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, odpowiedzialnym m.in za politykę handlową i inwestycje rozwojowe, w tym w szczególności taborowe.