Aktualności

Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości

Jak rząd wspiera przedsiębiorców? Jak państwo może pomóc innowacyjnym projektom? Co zawiera ustawa o wspieraniu nowych inwestycji i pakiet Konstytucji Biznesu?

Na te i inne pytania odpowiadał wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podczas spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami regionu kujawsko-pomorskiego. 5 października br. w Dobrzyniu nad Wisłą odbyła się konferencja „Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości”.
Jednym z tematów, który poruszył wiceminister Adam Hamryszczak był rozwój innowacyjności.
– Innowacyjność we współczesnym świecie jest motorem wzrostu gospodarczego i najważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej- powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.
Wiceminister podkreślał, że polscy przedsiębiorcy, którzy planują realizację innowacyjnych inwestycji lub ekspansję zagraniczną mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz oferty Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
– Dobra kondycja polskiej gospodarki zależy między innymi od rozwoju nowych technologii. Wprowadzenie innowacji daje firmie przewagę. Do przedsiębiorców kierujemy wsparcie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Na ten cel przeznaczyliśmy w Programie ok. 4,3 mld euro” – mówił wiceminister Hamryszczak.
W kontekście Programu Inteligenty Rozwój, wiceszef wymienił także pomoc dla przedsiębiorstw sektora MŚP we wdrażaniu innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Kwota na ten cel wynosi ok. 1,6 mld euro. W ramach programu realizowane jest również działanie mające na celu wsparcie inwestycji w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie służące do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Na wsparcie tego typu projektów przeznaczono ok. 580 mln euro.
Wiceminister podkreślał także korzyści, jakie daje przedsiębiorcom ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.
– Dzięki nowym rozwiązaniom zyskują polscy inwestorzy – w szczególności mikro, małe i średnie firmy, bo wymagane nakłady inwestycyjne będą dostosowane do ich możliwości finansowych – tłumaczył Hamryszczak.
Wiceminister zaznaczył, że zgodnie z ustawą, dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam, gdzie im wygodniej. Zwrócił też uwagę, że decyzje o wsparciu inwestycji są wydawana na czas określony od 10 do 15 lat.
-Wprowadziliśmy też przejrzystą zasadę – im wyższa dopuszczalna intensywność pomocy publicznej w województwie tym dłuższy okres zwolnienia – dodał wiceminister.
Podsekretarz stanu mówił również o roli Konstytucji Biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają przede wszystkim pomóc zbudować na nowo partnerskie relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwić założenie oraz prowadzenie firmy w Polsce.

RK

Dodaj komentarz