Inwestycje Przetargi

Budimex zmodernizuje LK nr 148 na odcinku Pszczyna – Żory

PKP Polskie Linie Kolejowe rozstrzygnęły przetarg na modernizację linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna – Żory. Budimex wykona zadanie za 258,5 mln zł netto.

Fot. Wiki Commons

W kwietniu br. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. “Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna – Żory”.

Pod koniec czerwca zarządca infrastruktury otworzył oferty, które wpłynęły w ramach prowadzonego postępowania. Przetargiem zainteresowało się 11 podmiotów. PKP PLK oceniły złożone oferty pod względem wyłącznie jednego kryterium: ceny. Najtańszą ofertę złożył Budimex, który zaoferował wykonanie zadania za 316 435 768,22 zł brutto. Dlatego też oferta Budimeksu została wskazana jako ta zwycięska.

Wartość oferty opiewa na kwotę netto 258 470 208,30 zł, w tym:

  • 195 687 093,10 zł to wartość robót netto
  • wynagrodzenie warunkowe: 61 848 315,20 zł
  • kwota kosztów komunikacji zastępczej: 934 800,0 zł.

Budimex będzie miał 31 miesięcy na zrealizowanie prac, od dnia podpisania umowy. Jak czytamy w komunikacie Budimeksu, projekt planowany jest do realizacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Budimex przeprowadzi modernizację jednotorowego szlaku od km 2,753 do 21,573 oraz linii kolejowej nr 159 od km 13,164 do
13,969 w zakresie układu torowego, obiektów inżynieryjnych, układów drogowych, obiektów obsługi podróżnych, obiektów kubaturowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, telekomunikacji, elektroenergetyki, instalacji sanitarnych, urządzeń ochrony środowiska.

Dodaj komentarz