Raport z Polski Wydarzenia

Burzliwe rozmowy ws. budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

– Nie jestem optymistą. Sytuacja wokół Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie zmierza w dobrą stronę – mówił w trakcie spotkania dot. budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prezydent miasta Piotr Krzystek.

Fot. SKM Szczecin

Do rozmów związanych z inwestycją zasiedli przedstawiciele miasta, Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, partnerzy projektu Budowy SKM oraz przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz TRAKCJA SA, generalnego wykonawcy zadań, za które odpowiada PKP PLK SA.

W trakcie spotkania omówiono niejasności związane z realizacją inwestycji. Wykonawcy przedstawili także listę działań naprawczych, których należy się podjąć w celu realizacji zadania. Przede wszystkim jednak zapoznano się z obecnym stanem prac.