Raport z Polski Wydarzenia

Burzliwe rozmowy ws. budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

– Nie jestem optymistą. Sytuacja wokół Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie zmierza w dobrą stronę – mówił w trakcie spotkania dot. budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prezydent miasta Piotr Krzystek.

Fot. SKM Szczecin

Do rozmów związanych z inwestycją zasiedli przedstawiciele miasta, Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, partnerzy projektu Budowy SKM oraz przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz TRAKCJA SA, generalnego wykonawcy zadań, za które odpowiada PKP PLK SA.

W trakcie spotkania omówiono niejasności związane z realizacją inwestycji. Wykonawcy przedstawili także listę działań naprawczych, których należy się podjąć w celu realizacji zadania. Przede wszystkim jednak zapoznano się z obecnym stanem prac.

Generalny wykonawca zadań PKP PLK S.A. – firma TRAKCJA S.A. przedstawiła informacje na temat powodów, dla których ich zdaniem prace toczą się niezgodnie z terminem oraz działań, które zdaniem TRAKCJI mogłyby sprawić, że SKM, zostanie oddana do użytku w bieżącej perspektywie finansowej.

Do wypowiedzi przedstawicieli TRAKCJA S.A. nie odniósł się publicznie przedstawiciel PKP PLK S.A. Maciej Korzeniewski. Sprawy omówione zostaną bezpośrednio między wykonawcą a zamawiającym.

Obecni na spotkaniu złożyli wniosek, by przedstawiciele TRAKCJI S.A. oraz PKP PLK S.A. zaprezentowali partnerom samorządowym projekt działań naprawczych oraz harmonogram prac, które zagwarantują realizację budowy SKM.

Prezydent Szczecina z dużym dystansem odniósł się do spotkania.

– Nie jestem optymistą. Sytuacja wokół SKM nie zmierza w dobrą stronę. A to ogromny problem dla samorządów realizujących swoje zadania – podkreślił.

Dodaj komentarz