Tabor

Zastosowanie materiałów samoprzylepnych przy modernizacji pojazdów szynowych – cześć 1

Modernizacja infrastruktury kolejowej, dworców i taboru szynowego spowodowana jest koniecznością sprostania aktualnym oczekiwaniom rynku, takim jak zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróży, dostosowanie pojazdów i infrastruktury do dużych prędkości, uatrakcyjnienie wyglądu oraz regulacjami w zakresie projektowania i produkcji pojazdów.