Inwestycje

Co dalej z mostem kolejowym na Sanie? Mieszkańcy apelują do PKP PLK

Informacje te potwierdziła nam przedstawicielka biura prasowego PKP PLK.

– Koncepcja budowy mostu kolejowego w Przemyślu na Sanie była uzgadniana z władzami miasta oraz z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – informuje „Raport Kolejowy” Dorota Szalacha. – Ustalono zachowanie historycznych przęseł mostu oraz ich adaptację na ciąg pieszo-rowerowy.

 

Jak piszą w swoim apelu inicjatorzy „Porozumienie MOST”, wizje PKP nie do końca podobają się społecznikom i miłośnikom historii Przemyśla.

– To oni stworzyli „Porozumienie MOST i walczą o to, by most był zachowany w całości, stając się obiektem łączącym funkcje: muzealną, komunikacyjną i rekreacyjną – piszą. – Most kolejowy jest szansą na powstanie nowoczesnego, charakterystycznego i symbolicznego obiektu, będącego wyjątkowym pomnikiem integracji społecznej, przeszłości z przyszłością, sztuki muzealnej z użytkową, pamięci i postępu; może być obiektem łączącym na poziomie symbolicznym mieszkańców dwóch części miasta; może stać się awangardowym symbolem miasta, osadzonym w jego historii, dzięki czemu Przemyśl ma szansę awansować do europejskiej ligi miast nowoczesnych.

 

Twórcy akcji podkreślili, że inicjatywa znalazła zrozumienie i wsparcie dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ich zdaniem, dyrektor wyraził gotowość do przejęcia mostu od PKP PLK m.in. na cele muzealne.

– Dostrzegając realną szansę na zachowanie mostu dla dzisiejszych i przyszłych mieszkańców Przemyśla oraz widząc drzemiący w nim potencjał prosimy Was, drodzy Przemyślanie, o zaangażowanie i współdecydowanie o losach mostu i naszego miasta, którego wszyscy jesteśmy gospodarzami

– czytamy dalej w petycji. Pełną jej treść znaleźć można na stronie www.secure.avaaz.org.

 

– Dotychczas do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nie wpłynęło nowe wystąpienie w sprawie mostu w Przemyślu – komentuje Dorota Szalacha.

 

Postępowanie przetargowe na budowę nowego mostu kolejowego w Przemyślu spółka PKP PLK ogłosiła w styczniu 2020 r. Przeprawa powstać ma obok dotychczasowego obiektu. Po wybraniu wykonawcy i zakończeniu procedur przewidziano jej realizację w systemie „zaprojektuj i buduj”.

Termin realizacji inwestycji określono na lata 2020-2023. Szacowana jej wartość to ponad 178 mln zł.