Raport z Polski Wydarzenia

„Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym” – to pierwsze takie studia w Polsce

PKP S.A. zainicjowały pierwsze w Polsce branżowe studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym”. Z oferty skorzystać mogą pracownicy przedsiębiorstw kolejowych, zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Przemawia dr Rafał Zgorzelski, członek Zarządu PKP S.A.
Inauguracja roku akademickiego 2023/24 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Przemawia dr Rafał Zgorzelski, członek Zarządu PKP S.A.

Uruchomienie innowacyjnego i unikalnego na skalę krajową programu kształcenia pracowników kolei na studiach podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” ogłosiła Grupa PKP, we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, NASK – Państwowym Instytutem Badawczym, Urzędem Transportu Kolejowego, Radą Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK oraz Politechniką Warszawską. Studia realizowane są na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Kolej ma w zakresie bezpieczeństwa strategiczne znaczenie. Dlatego też inwestowanie w kompetencje pracowników, a szczególnie w sferze cyberbezpieczeństwa, ma szczególny charakter, rangę i priorytet. To bowiem od umiejętności i sprawności w działaniu pracowników spółek kolejowych zależy nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo przewozów pasażerskich i infrastruktury krytycznej państwa polskiego – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

O nowym kierunku studiów mówił także prezes zarządu Związku Pracodawców Kolejowych oraz Holdingu Grupy PKP.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z kluczowych aspektów w dzisiejszym świecie, szczególnie w kontekście infrastruktury kolejowej, która jest nieodłączną częścią życia społecznego i gospodarczego. Wprowadzenie programu studiów podyplomowych ma na celu dostarczenie pracownikom kolei wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej ochrony infrastruktury kolejowej przed zagrożeniami cybernetycznymi – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Związku Pracodawców Kolejowych oraz Holdingu Grupy PKP.

 

W inauguracji roku akademickiego udział wzięli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, w tym prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu, prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, członek Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Polskie Koleje Państwowe S.A. reprezentował dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu, przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK oraz Anna Sielanko, zastępca dyrektora Biura Badań, Rozwoju i Cyfryzacji PKP S.A. W inauguracji wzięli również udział przedstawiciele przedsiębiorstw współtworzących Związek Pracodawców Kolejowych, a także wykładowcy i zaproszeni goście.

– To moment szczególny, mogę powiedzieć nawet, że wyczekiwany, który wieńczy okres bardzo intensywnych prac i działań prowadzonych przez Wydział Transportu i naszych Partnerów ze spółek kolejowych. To, co jeszcze kilka miesięcy temu było potrzebami, które nasi Partnerzy dostrzegli, luką w istniejącej ofercie dydaktycznej na rynku, potem rozmowami i ustaleniami, a ostatecznie umowami i programami nauczania, staje się rzeczywistym spotkaniem. Z nowych studiów podyplomowych, jako społeczność Politechniki Warszawskiej jesteśmy szczególnie dumni. Pierwszy powód to unikalność obu programów studiów podyplomowych, ponieważ dotyczą one tematów niezwykle aktualnych i o krytycznym znaczeniu nie tylko dla naszych Partnerów z rynku kolejowego, ale także dla bezpieczeństwa systemów transportu kolejowego oraz eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Są one uszyte na miarę. Dokładnie odpowiadające potrzebom naszych Partnerów ze spółek kolejowych, ukształtowane z ich udziałem i dopasowane do aktualnych problemów, z którymi się mierzą. Są odpowiedzią na zgłoszone przez nich problemy i doskonałym przykładem dobrze pojętej współpracy przemysłu i nauki. Tylko taka wiedza – dobrze sprofilowana i dostarczona odbiorcom, którzy mogą z niej rzeczywiście skorzystać – jest użyteczna i cenna. I kolejny powód, to kadra. Są to specjaliści w swoich obszarach, naukowcy oraz praktycy, którzy poświęcili swoje kariery zgłębianiu zagadnień. StudiaCyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym” na Wydziale Transportu PW prowadzone będą we współpracy z Instytutem Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, który specjalizuje się m.in. w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa i jego aktywnego wdrażania oraz Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. i Związkiem Pracodawców Kolejowych, którzy delegują swoich specjalistów do dzielenia się bezcenną wiedzą praktyczną – mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

 

Dodaj komentarz