global Inwestycje Wydarzenia

Czesi prowadzą szczegółową kontrolę kolejowych wiaduktów

Zarząd czeskiej kolei rozpoczął szczegółową diagnostykę i ocenę statyczną wiaduktów kolejowych z betonu sprężonego. Pierwsze przeglądy za nami – przeszły je 34 obiekty. Nie stwierdzono na nich żadnych istotnych wad. Na ocenę oczekują kolejne mosty, z 63 wybranych.

– Żaden z 6726 wiaduktów kolejowych znajdujących się pod administracją Zarządu Kolei nie znajduje się w stanie awaryjnym lub zagrażającym bezpieczeństwu – mówi Marcela Pernicová, zastępca dyrektora generalnego Zarządu kolei ds. Eksploatacji kolei.

 

Prace związane z oceną stanu wiaduktów rozpoczęły się w 2018 r., m.in. po wypadku na moście w Genui.

Na podstawie oględzin wstępnych konstrukcji mostowych zdecydowano się na szczegółową diagnostykę 63 wiaduktów. Pierwszy etap projektu objął 34 mosty, drugi będzie obejmował kolejne 29 obiektów.

Uzyskane dotychczas oceny statyczne pokazują, że żaden wiadukt nie wykazuje krytycznych wad, które wymagałyby pilnej interwencji konstrukcyjnej lub znacznego obniżenia parametrów eksploatacyjnych.

Stan konstrukcji mostów poprawia się od dawna

Na przełomie lat ocenie poddane zostały 735 obiekty mostowe na czeskiej sieci kolejowej. Otrzymały one klasyfikację 3, która wymagała interwencji konstrukcyjnej. Naprawy wymagało więc 11 proc. ze wszystkich takich obiektów w kraju. Ta niekorzystna sytuacja spowodowana była wieloletnim niedostatecznym utrzymaniem infrastruktury kolejowej przed rokiem 1990 i częściowo w latach 90.

– Obecnie liczba wiaduktów, które otrzymały kwalifikację 3 stopnia wynosi 319, co stanowi 4,7 proc. wszystkich mostów w kraju. Zarząd Kolei postawił sobie za cel zejście poniżej progu 2 proc., co odpowiada 134 wiaduktom. Cel osiągnięty ma zostać do 2030 r. – wyjaśnia Marcela Pernicová.

 

Do poprawy stanu wiaduktów przyczyniły się m.in. uzyskane dofinansowania oraz system zarządzania mostami kolejowymi. W najbliższych 10 latach Czesi przeznaczą na modernizację tych obiektów 10 mld koron. Niektóre prace będą wykonywane osobno, inne będą częścią większych projektów budowlanych.