Aktualności

Czesław Warsewicz prezesem PKP CARGO

Spółka PKP CARGO potwierdziła powołanie Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa zarządu. Wybrano również członka zarządu ds. finansowych.

W wyniku przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza spółki PKP CARGO 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu PKP CARGO Czesława Warsewicza oraz Leszka Borowca. Pierwszemu powierzono funkcję prezesa zarządu, natomiast Borowcowi – członka zarządu ds. finansowych.
Obecnie w skład Zarządu PKP CARGO wchodzą:

  • Czesław Warsewicz – prezes zarządu,
  • Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych,
  • Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych,
  • Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych,
  • Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników.

Czesław Warsewicz

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 1994–1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Raab Karcher Energieservice Sp. z o.o, EVIP Internacional Sp. z o.o. Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2006–2009 Prezes Zarządu PKP Intercity SA. W latach 2009–2013 Dyrektor Biura spółki Patentes Talgo, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2013 r. jest Dyrektorem Zarządzającym – członkiem Rady Dyrektorów spółki Miller Graphics AB. W latach 2015–2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO

Leszek Borowiec

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, specjalność Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse i rachunkowość uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia Executive MBA o profilu menedżerskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2001 r. jest Adiunktem, Wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W latach 2001–2010 związany z Zakładem Produkcji Cystern LDS Sp. z o.o., gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2010–2011 był Ekspertem w Ernst & Young Business Advisory w zakresie rachunkowości zarządczej podmiotów działających w obszarze publicznym i/lub regulowanym.

W latach 2011–2013 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego w spółce Solino SA z Grupy Orlen. W latach 2014–2018 związany z Grupą Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów, a w ostatnim czasie funkcję Prezesa Zarządu Pocztowych Usług Finansowych Sp. z o.o.

Reklama