Aktualności

Czesław Warsewicz prezesem PKP CARGO

Spółka PKP CARGO potwierdziła powołanie Czesława Warsewicza na stanowisko prezesa zarządu. Wybrano również członka zarządu ds. finansowych.

W wyniku przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza spółki PKP CARGO 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu PKP CARGO Czesława Warsewicza oraz Leszka Borowca. Pierwszemu powierzono funkcję prezesa zarządu, natomiast Borowcowi – członka zarządu ds. finansowych.
Obecnie w skład Zarządu PKP CARGO wchodzą:

  • Czesław Warsewicz – prezes zarządu,
  • Leszek Borowiec – członek zarządu ds. finansowych,
  • Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych,
  • Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych,
  • Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników.

Czesław Warsewicz

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 1994–1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Raab Karcher Energieservice Sp. z o.o, EVIP Internacional Sp. z o.o. Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2006–2009 Prezes Zarządu PKP Intercity SA. W latach 2009–2013 Dyrektor Biura spółki Patentes Talgo, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2013 r. jest Dyrektorem Zarządzającym – członkiem Rady Dyrektorów spółki Miller Graphics AB. W latach 2015–2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO

Leszek Borowiec